Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 369 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Barn i familien påvirker også fedres avtalte arbeidstid - Sysselsatte fedre og mødre (20-69 år), etter antall barn under 18år, alderen på yngste barn og avtalt/vanlig arbeidstid. 4. kvartal 2014. Prosent

   Publisert:

   Sysselsatte fedre og mødre (20-69 år), etter antall barn under 18 år, alderen på yngste barn og avtalt/vanlig arbeidstid. 4. kvartal 2014. Prosent Sysselsatte i alt Avtalt/vanlig arbeidstid (timer p

   Artikkel
  • Barn i familien påvirker også fedres avtalte arbeidstid

   Publisert:

   Barn i familien påvirker også fedres avtalte arbeidstid Publisert: 30. desember 2015 Både antall barn og barnas alder har mer å si for mødrenes avtalte arbeidstid enn fedrenes. Men også fedrenes arbei

   Artikkel
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger, 2011

   Arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Dette er en lavere andel aktive enn i befolkningen generelt i samme aldersgruppe) ved utgangen av 2011. Andelen aktive er dermed en del lavere enn i befolkningen generelt i samme aldersgruppe (86 prosent). Aktivitetsnivået, og

   Publikasjon
  • Deltidsarbeid - blir forskjellene utjevnet?

   Publisert:

   arbeidskraftundersøkelser (AKU) er basert på intervjuundersøkelser av representative utvalg av befolkningen i alderen 15-74 år for å. Om statistikken SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU) er basert på intervjuundersøkelser av representative utvalg av befolkningen 15-74 år for å

   Artikkel
  • Hvem er hjemmearbeidende i dag?

   Publisert:

   sentralbyrå og er den viktigste datakilden for kunnskap om befolkningens tilknytning til arbeidsmarkledet. På den videste definisjonen av det å være husmor (husmor 3). Det er også flere husmødre blant innvandrerkvinner enn blant kvinner i resten av befolkningen

   Artikkel
  • Halvparten av kvinnene er i jobb

   Publisert:

   . Absolutte tall og i prosent Absolutte tall Prosent I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele befolkningen 2 525 000 1 334 441 1 190 559 72 75 69 Innvandrere i alt 241 036 134 964 106 072

   Artikkel
  • «Helsearbeidere» - tøffe kvinner i deltidsjobber

   Publisert:

   . Samtidig vil andel eldre i befolkningen i framtiden øke, og det vil skape behov for utbygging av helse- og omsorgstjenester. Forfatter: Elisabeth. Samtidig vil andel eldre i befolkningen i framtiden øke, og det vil skape behov for utbygging av helse- og omsorgstjenester. Forfatter: Elisabeth

   Artikkel
  • Store forskjeller i innvandrersysselsetting

   Publisert:

   for befolkningen i alt enn kommunene som kommer dårligst ut. Samtidig varierer boligpriser og kostnader ved å etablere seg

   Artikkel
  • Er helse og livslengde avhengig av yrke

   Publisert:

   . Velferd, men ikke for alle? Velferdsstaten har fått oppslutning i befolkningen blant annet fordi den kunne utjevne sosiale forskjeller, slik som sosial ulikhet i helse dødelighetsreduksjonen de siste tiårene som resten av befolkningen. Det er mange årsaker til sosiale ulikheter i helse og dødelighet

   Artikkel
  • Når jobber hun minst like mye som han?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling Yrkesarbeid blant par Når jobber hun minst like mye som han? Publisert: 1. mars 2010 Det er blitt ganske vanlig at kvinner jobber omtrent like mye

   Artikkel
  • Det «lønner» seg å være mann

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling Kvinners og menns lønn Det «lønner» seg å være mann Publisert: 1. mars 2010 Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Slik var det i

   Artikkel
  • Lønnsgapet mellom kvinner og menn består

   Publisert:

   Valgaktuelt 2009 Lønnsgapet mellom kvinner og menn består Publisert: 19. august 2009 I gjennomsnitt tjener kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Dette lønnsgapet har vært stabilt det siste

   Artikkel
  • Høyest dødelighet blant ufaglærte menn

   Publisert:

   dødsfall for de samme personene, slik at vi kan følge befolkningen gjennom en lang periode for å ble det også observert sterkere dødelighetsfall blant de yrkespassive enn i hele befolkningen. At både yrkesaktive og yrkespassive har et sterkere fall i

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon