Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 390 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Stabil arbeidsløyse

   Publisert:

   . I denne perioden auka også befolkninga 15–74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten halde seg relativt stabil, opp 0,2 prosentpoeng frå mars

   Artikkel
  • Ny metode gir bedre AKU-tall

   Publisert:

   gjelde for hele befolkningen, vil god utnyttelse av registre kunne rette opp mye av skjevheten i svarutvalget, i tillegg til å

   Artikkel
  • Fleire sysselsette

   Publisert:

   . Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år

   Artikkel
  • Ulike tall om lønnstakere

   Publisert:

   når man skal beskrive sysselsettingen eller antall lønnstakere i Norge: 1. befolkningens (de bosattes) deltakelse i arbeidsmarkedet 2. virksomhetenes bruk av arbeidskraft i produksjon av varer og tjenester Når man ser på befolkningens deltakelse i arbeidsmarkedet, avgrenses normalt populasjonen til personer i alderen 15–74

   Artikkel
  • Færre bedrifter uten innvandrere

   Publisert:

   finne ut av dette er det derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i de regionene som de aktuelle bedriftene ligger i. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir indikatoren på

   Artikkel
  • Arbeid – mål og arena for integrering

   Publisert:

   . Det vil si at man ser på hvor stor andel av en gruppe i befolkningen som har lønnet arbeid eller er selvstendig næringsdrivende. Når man skal måle arbeidsmarkedsdeltakelse, er det faktisk mer vanlig å se på arbeidsstyrken. Det vil si hvor stor andel av befolkningen som har

   Artikkel
  • Leger på lager

   Publisert:

   . Og dette er langt mer utbredt blant innvandrere enn i hele befolkningen (tabell 1). 19 prosent av innvandrerne som sier de har. I befolkningen i alt gjaldt det samme henholdsvis 8 og 4 prosent av de høyt utdannede i 2003. Resultatene for hele befolkningen, som er hentet fra

   Artikkel
  • Nær to av tre jobber eller studerer

   Publisert:

   . Andelen er lavere enn totalt i befolkningen og i samme aldersgruppe, men på samme nivå som øvrige flyktninger. Forfatter: Kristin Henriksen. Andelen er lavere enn totalt i befolkningen og i samme aldersgruppe, men på samme nivå som øvrige flyktninger. Forfatter: Kristin Henriksen

   Artikkel
  • Høyest ledighetsvekst for innvandrere fra Øst-Europa

   Publisert:

   vært lavere for innvandrere enn for befolkningen ellers. Forfatter: Anders Ekeland Etter finanskrisen Øst-Europa har den prosentvise veksten i registrert ledighet vært lavere for innvandrere enn for befolkningen ellers. Forfatter

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 4. kvartal 2009 å ha ei funksjonshemming, her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter. Av desse var 43,1 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid.Samanlikna med 2

   Publikasjon
  • Innvandrere på arbeidsmarkedet

   Data fra Arbeidskraftundersøkelsene

   Publisert:

   høyere andel midlertidig ansatte enn i befolkningen for øvrig. Deltidsarbeidende innvandrere har også en høyere andel som. som i befolkningen totalt eksklusive innvandrerne (over 80 prosent). Om lag 10 prosentpoeng lavere andel var det blant innvandrere fra Asia, Afrika etc

   Publikasjon
  • Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning

   Definisjoner og forutsetninger

   Publisert:

   LÆRERMOD, som er en mer spesialisert modell. Vi framskriver andelen av befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning ved begge modeller, og sammenligner resultatene

   Publikasjon
  • Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet?

   Publisert:

   Øst-Europa,kommer bedre ut enn befolkningen ellers med hensyn til sysselsetting og registrert ledighet som følgeav de. Befolkningen ellers og innvandrere fra EU-land iØst-Europa var overrepresentert i de mest utsatte

   Publikasjon
  • Sju prosent av de statsansatte er innvandrere

   Publisert:

   øvrige befolkningen har. Arbeidsinnvandringen vi har hatt de siste årene fra nye EU-land , har forsterket denne skjevheten dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt med hensyn til utdanning

   Artikkel
  • Arbeidsløysa på 4,1 prosent

   Publisert:

   2651 Aug. 2017 2651 2652 Sjølv om det berre har vore mindre endringar i talet på sysselsette det siste året har det samstundes vore ein auke i befolkninga vore uendra hittil i 2017. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal Figur 4. Sysselsette (20

   Artikkel