Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 392 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Auke i sysselsetjinga

   Publisert:

   andre kvartal med 82,5 prosent. I Noreg låg han på 79,3 prosent og i Danmark på 78,3 prosent. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20 prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal EU Danmark Finland Sverige Island Noreg 2. kv. 2006 68.8 79.1 73.6 78.4 86.2 79.2 3. kv

   Artikkel
  • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

   Publisert:

   . Vi tar for oss to grupper: hele befolkningen og innvandrere (alle i alderen 15-66 år. Dette svarer til 23,6 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år. Når vi trekker fra de som var sysselsatt, ender vi opp med 519 700 personer (15-66 år

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolknings¬gruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2012

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2012 å. Av desse var 41 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var nær 75 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Overkvalifisering blant innvandrere

   En registerbasert undersøkelse for perioden 2007-2009

   Publisert:

   . Av ulike grunner er en del personer er overkvalifiserte i arbeidslivet blant befolkningen generelt. For å se om innvandrere er spesielt utsatt for overkvalifisering, må man sammenlikne andelen overkvalifiserte blant innvandrere med andelen overkvalifiserte i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

   Årsaker til ulik andel sysselsatte

   Publisert:

   . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

   Publikasjon
  • Flere sysselsatte på heltid

   Publisert:

   befolkningen i aldersgruppen 15–74 år, var på 69,5 prosent i 1. kvartal 2018. Dette er på om lag samme nivå som i 1. kvartal i fjor. Tallet på arbeidsledige gikk ned med 12 000 i denne perioden

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2012

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 50,1 prosent blant flyktningene. I hele befolkningen. Dermed trekker denne gruppen ned gjennomsnittet enten det er blant flyktninger eller i befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Hver fjerde innvandrer overkvalifisert i jobben?

   Publisert:

   . juni 2016 Flere innvandrere enn resten av befolkningen mener at de er overkvalifiserte for jobben sin større grad enn resten av befolkningen. Forfatter: Marit Getz Wold / Inger Håland Åpne og les artikkelen i PDF

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   . Heile 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav å ha ei funksjonshemming i 2008. Av desse var om lag 45 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 77 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

   Publisert:

   sysselsettingsprosent enn Tyskland, Sverige og Island, men høgare enn Danmark, Finland, Storbritannia og EU samla. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga i utvalde land. Sesongjusterte tal Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga i utvalde land. Sesongjusterte tal EU Danmark Tyskland

   Artikkel
  • Innvandrere ansatt i staten

   Hvorfor lavere andel enn i privat sektor?

   Publisert:

   på SSB's befolkningsstatistikk, og utdanningsopplysninger er hentet fra SSB's register over befolkningens høyeste fullførte utdanning dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt mht

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2006

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 70 prosent i 4. kvartal 2006 og blant innvandrere på 60,1 prosent. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,3 og 66,6 prosent. Ser vi på kjønnsforskjellene i sysselsettingen mellom landgruppene, finner vi

   Publikasjon
  • Mange overkvalifiserte innvandrere

   Publisert:

   høyere utdanning over fire år hadde i 2009 om lag tre ganger større andel overkvalifiserte enn befolkningen i alt. Forfatter større andel overkvalifiserte enn befolkningen i alt. Forfatter: Ole Villund Om lag 4 prosent av befolkningen er ansatt i stillinger hvor de ikke

   Artikkel
  • Færre sysselsatte i Rogaland

   Publisert:

   ) med 0,3 prosent og utgjorde i underkant av 1 800 000 ansatte 4. kvartal 2016. Mindre andel av befolkningen jobber Tross en liten økning i sysselsettingen jobbet en mindre andel av befolkningen da befolkningsveksten (0,9 prosent

   Artikkel