Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 392 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2014 å. Av desse var 43 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt i alderen 15-66

   Publikasjon
  • Fortsatt økning i arbeidsstyrken

   Publisert:

   . kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før. Forfatter: Håvard Lien Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15

   Artikkel
  • Lavere yrkesaktivitet

   Publisert:

   Lavere yrkesaktivitet Publisert: 27. april 2017 Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt. Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn og var sterkest blant dem under 25

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003

   Publisert:

   3,2 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,6 og 66,2 prosent. Finnmark og Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid

   Statistikk
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller gått ned med 4,4 prosentpoeng. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 69,7 prosent og i innvandrergruppen totalt 61,7 prosent

   Publikasjon
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

   Publisert:

   . Innvandrerne sammenlignes med dem i befolkningen som ikke er innvandrere. Avgangen fra arbeidsmarkedet er markert allerede fra midten av 50-årene for

   Publikasjon
  • Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

   Publisert:

   . Samtidig var 17 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe innvandrere i 2017, tilsvarende tall i 2008 var 11 prosent vise om innvandrerandeler i virksomheter øker over tid, primært fordi andelen innvandrere i befolkningen totalt sett vokser

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2005

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,4 prosent i 4. kvartal 2005 og blant innvandrere, 57,5 prosent næringsdrivende 2,1 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5 prosent og blant innvandrere totalt, 4 prosent

   Publikasjon
  • Liten konkurranse mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   vanskeligere for å få innpass på arbeidsmarkedet. Det må ellers føyes til at de ulikhetene i utdanningsnivå vi ser mellom arbeidsinnvandrere og befolkningen utdanning ikke er fullt så mye utbredt som blant de yngre. Figur 5. Befolkningen 15-74 år etter innvandrerbakgrunn og høyeste fullførte utdanning. 4. kvartal

   Artikkel
  • Utviklingen i sykefraværet på 1990-tallet

   Publisert:

   . Vi studerer om den observerte trenden kan skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning eller næringsstruktur. Både endringer i befolkning og sysselsetting kan forklare noe av økningen i langtidssykemelding, og det er klare forskjeller i bruken av

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002

   Publisert:

   1,9 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,5 og 66,5 prosent. Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015

   Publisert:

   47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. Det var altså en forskjell på 18,8 prosentpoeng. Sysselsettingen prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. Vanskelig å sammenligne med tidligere utgaver Rapporten er finansiert av Justisdepartementet og er en

   Publikasjon
  • Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler

   Publisert:

   på data fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, en spørreundersøkelse som er utført blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18 intervjuet et utvalg av befolkningen om deres arbeidssituasjon. Totalt har 8 162 sysselsatte svart på spørsmålene om vold, trusler og trakassering. Dette er et

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon