Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 392 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere innvandrere i arbeid - Sysselsatte (20-66 år), etter todelt landgruppe og bosted. 4. kvartal

   Publisert:

   Sysselsatte (20-66 år), etter todelt landgruppe og bosted. 4. kvartal1 2017 Endring i absolutte tall, alle innvandrere Hele befolkningen Befolkningen eksklusive innvandrere Sysselsatte innvandrere Alle innvandrere Gruppe 1

   Artikkel
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   en rekke goder for enkeltmennesket. Samtidig er en høyt kvalifisert befolkning og større trygghet på arbeidsmarkedet. 27 prosent av befolkningen over 16 år har lav formell kompetanse

   Artikkel
  • Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo

   Publisert:

   henholdsvis 1,3 og 0,7 prosent. Større andel av befolkningen jobber Sysselsettingsveksten har gjort at en større andel av befolkningen i alderen 15–74 år er sysselsatte. I 4. kvartal 2017 var 66 prosent av befolkningen sysselsatt, opp 0,4 prosentpoeng fra året før. Kvinner hadde en

   Artikkel
  • Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

   Publisert:

   . Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers. I denne rapporten analyseres overkvalifisering blant innvandrere med høyere utdanning

   Publikasjon
  • Fire av ti funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . mars 2016 I 2015 var 74 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år i arbeid. Det samme gjaldt for 43 prosent av personer med funksjonshemning. Siden 2002 har andelen falt med nær tre prosentpoeng for de funksjonshemmede, mot to prosentpoeng for hele befolkningen

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå andelen sysselsatte på 71,6 prosent i 4. kvartal 2007 og i hele innvandrergruppen på 63,3 prosent. Ser vi på 83,4 prosent i hele befolkningen, mens den blant flyktninger lå på 59,3 prosent, m.a.o. en differanse på 24 prosentpoeng. Mye av den samme diffe-ransen finner vi

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger i alderen 15 – 74 år, bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tallene for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år år som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år

   Publikasjon
  • Tre av fire i arbeid eller utdanning

   Publisert:

   år var i arbeid, utdanning eller i introduksjonsprogrammet pr november 2013 (tabell 2), noe som er en del lavere enn tilsvarende andel i befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Aktivitetsstatus pr. november 2013. Befolkningen i alt, personer bosatt som enslige mindreårige flyktninger, og andre mindreårige flyktninger. 18-29

   Artikkel
  • Teknologiens effekt på arbeidere

   Publisert:

   konsekvensene av teknologisk utvikling, forteller Jørgen Modalsli. Økt befolkning og flere arbeidere i

   Artikkel
  • Færre yrkesaktive menn

   Publisert:

   Færre yrkesaktive menn Publisert: 27. juli 2017 Andelen yrkesaktive menn i befolkningen gikk ned fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper. Andelen yrkesaktive menn i befolkningen gikk ned fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2010

   Publisert:

   : 5. mars 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Flyktninger i Norge har lavere andel sysselsatte enn innvandrergruppen og befolkningen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen. Blant flyktningene finner vi en sysselsettingsandel på 50,8 prosent. Siden 4

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,3 prosent i 4. kvartal 2004 og blant innvandrere 56,6 prosent. Det har ikke næringsdrivende 2,0 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5,0 prosent og blant innvandrere totalt, 3,8 prosent

   Publikasjon
  • Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012

   Publisert:

   : 4. september 2013 Denne rapporten tar for seg langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere og sammenligner dem med arbeidsledige i befolkningen ellers. Innvandrere ligger bare 2 prosentpoeng over resten av befolkningen når det gjelder andelen langtidsledige blant de helt ledige, det vil si 48,6 mot 46,6 prosent. De

   Publikasjon
  • Økt yrkesdeltakelse for menn

   Publisert:

   år, mens det var en svak nedgang for kvinner. Forfatter: Tor Petter Bø Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år, var på

   Artikkel
  • Innvandringen økte sysselsettingen

   Publisert:

   . 4. kvartal. 2002-20121 Antall Є Gruppenes prosentandel av veksten 116-74 år 2002-2004. Total vekst i antall sysselsatte 322 000 100,0 Av dette Befolkningen ekskl

   Artikkel