Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 387 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Nedgang i yrkesdeltakelsen

   Publisert:

   Nedgang i yrkesdeltakelsen Publisert: 25. januar 2018 Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, men nedgangen er mindre markant enn tidligere. Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 4. kvartal 2016 til 4

   Artikkel
  • Arbeidsledighet og sysselsetting

   Publisert:

   . Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet Kompetansemål videregående skole Utvalgte kompetansemål hvor SSBs statistikk er spesielt relevant! Hvor mange er i arbeid? For et overordnet tall på hvor mange og hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatt, se faktasiden. Her finner du også

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. 71 prosent i arbeidsstyrken eller utdanning Da flyktninger har flere nykommere på

   Publikasjon
  • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035

   Publisert:

   hvordan befolkningen har tatt utdanningsvalg de siste årene, den forventete demografiske utviklingen fremover, samt den observerte yrkesdeltagelsen. En aldrende befolkning mot 2035 øker behovet for helsepersonell. Framskrivingene viser at sysselsettingen for personer med videregående

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot 2 prosentpoeng for befolkninga samla Dette er ein rapport frå ei

   Publikasjon
  • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

   Publisert:

   analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten

   Publisert:

   . Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen. For resten av befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,3 prosent. Her var det en nedgang på 0,1 prosentpoeng

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller. I innvandrergruppen totalt var det en økning på 0,9 prosentpoeng i denne perioden, mens sysselsettingsandelen var uendret i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke. Sees i forhold til innvandrerandelen i regionen Siden andelen innvandrere i befolkningen har økt de senere mål hvor man ser innvandrerandelene i virksomhetene i forhold til innvandrerandelen i befolkningen

   Publikasjon
  • Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

   Publisert:

   . Større behov for helsepersonell Befolkningen vil bli eldre fram mot 2035. Dette kommer til å øke behovet for helsepersonell

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

   Publisert:

   Rapporter 2017/33 Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisert: 27. november 2017 I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Halvparten av flyktningene er sysselsatt

   Publisert:

   3,5 prosentpoeng i forhold til samme periode året før. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 71,6 prosent. Forfatter: Bjørn Olsen Litt over 3,5 prosentpoeng i forhold til samme periode året før. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 71,6 prosent. Forfatter: Bjørn Olsen Flyktninger fra Chile hadde

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

   Publisert:

   også samanliknast med den som gjeld for befolkninga totalt. Funksjonshemming blir her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter, basert på sjølvrapportering via intervju. I 2016 oppgav 18 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Flere innvandrere i arbeid - Sysselsatte (20-66 år), etter todelt landgruppe og bosted. 4. kvartal

   Publisert:

   Sysselsatte (20-66 år), etter todelt landgruppe og bosted. 4. kvartal1 2017 Endring i absolutte tall, alle innvandrere Hele befolkningen Befolkningen eksklusive innvandrere Sysselsatte innvandrere Alle innvandrere Gruppe 1

   Artikkel
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   en rekke goder for enkeltmennesket. Samtidig er en høyt kvalifisert befolkning og større trygghet på arbeidsmarkedet. 27 prosent av befolkningen over 16 år har lav formell kompetanse

   Artikkel