Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 387 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fortsatt synkende innvandrerledighet

   Publisert:

   . For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode. Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen

   Artikkel
  • Ledigheten blant innvandrere fortsetter å synke

   Publisert:

   . Tilsvarende tall for resten av befolkningen var minus 0,4 prosentpoeng. Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 0,9 prosentpoeng fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Tilsvarende tall for resten av befolkningen var minus 0,4 prosentpoeng. 5,6 prosent av innvandrerne er registrert helt ledige i 4. kvartal 2017

   Artikkel
  • Innvandringen økte sysselsettingen

   Publisert:

   Personer 15 -74 år etter innvandrerbakgrunn og alder. Prosent1 2002 2012 Befolkningen for øvrig Innvandrere Befolkningen for øvrig Innvandrere 116-74 år i 2002. I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 15(16)-19

   Artikkel
  • Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

   Publisert:

   : 2. oktober 2017 Endret: 8. november 2017 De siste 14 årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   høyere inntekter enn sine foreldre Publisert: 9. oktober 2017 Innvandrerhusholdninger har lavere inntekter enn hele befolkningen sett under ett, men det er store variasjoner i har innvandrere lavere lønn enn lønnstakere i resten av befolkningen, med variasjon etter yrke og landbakgrunn. Forfatter: Frøydis

   Artikkel
  • Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner

   Publisert:

   , Øst-Europa i EU og Vest-Europa hadde et sosialhjelpsmottak på nivå med den øvrige befolkningen i 2009 år senere Innvandrere er litt hyppigere enn befolkningen for øvrig i arbeid fem år etter at de mottok sosialhjelp i 2009

   Artikkel
  • Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . I 2018 var andelen sysselsatte på 44 prosent, sammenlignet med 74 prosent for hele befolkningen i alderen 15–66 år, sosialt nettverk og det lokale arbeidsmarkedet. Hovedpoenget med disse undersøkelsene er å få belyst tilknytningen til arbeidsmarkedet for de funksjonshemmede sammenlignet med befolkningen totalt, ikke

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   . 2015 Desil 1 Desil 2 Desil 9 Desil 10 Desil 1-5 Antall personer Hele befolkningen 10 10 10 10 50 5 053 468 Befolkningen uten innvandrere 7 9 11 11 47 4 378 767

   Artikkel
  • Flere innvandrere i arbeid - Sysselsatte (20-66 år), etter innvandrerkategori, verdensregion og alder. 4. kvartal.

   Publisert:

   ://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27 Absolutte tall Hele befolkningen 2 444 515 214 697 280 390 568 177 1 381 251 Den øvrige befolkningen 2 020 208 184 315 225 316 416 570 1 194 007 Innvandrere i alt 400 408 22 263 48 254 145 444 184 447 Norden 43 581 1 705 5 507 12 867 23 502 Vest-Europa ellers 41 966 1 499 3 611 12

   Artikkel
  • Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede

   Publisert:

   Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede Publisert: 5. september 2017 I 2. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppen 15-66. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppen 15-66 år. De siste fire

   Artikkel
  • Fortsatt færre ledige innvandrere

   Publisert:

   år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år. Den registrerte ledigheten for innvandrere var 6,1 prosent i andre kvartal i år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år. Om lag 27 200 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av mai 2017, som er referansetidspunktet for andre kvartal

   Artikkel
  • Åtte år med nedgang i sysselsettingsprosenten

   Publisert:

   årene har Norge stort sett hatt nedgang i sysselsettingen sett i forhold til befolkningen. Forfatter: Erik Herstad Horgen De siste åtte årene har Norge stort sett hatt nedgang i sysselsettingen sett i forhold til befolkningen

   Artikkel
  • Færre yrkesaktive

   Publisert:

   Færre yrkesaktive Publisert: 26. oktober 2017 Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper, også i dem med høyest yrkesaktivitet. Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år

   Artikkel
  • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre Øvrig befolkning I alt NEET I alt NEET I alt NEET I alt 100 100 100 100 100 100 Grunnskole eller lavere 30 27 48 55 40 62

   Artikkel
  • 60 prosent av innvandrerne er i arbeid

   Publisert:

   . Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015

   Artikkel