Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 382 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norges sykefravær passerte Sveriges og Nederlands etter lovendringer

   Publisert:

   dreier det seg om en større andel av befolkningen i de andre landene som har mistet jobben fordi de ble syke

   Artikkel
  • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

   Publisert:

   ). Denne endringa er også innanfor feilmarginen. I løpet av det siste året har delen av befolkninga som er sysselsette auka frå

   Artikkel
  • Metode for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen

   Publisert:

   av befolkningen i Norge mellom 15–74 år om deres forhold til arbeidsmarkedet. De sysselsatte blir spurt om deres avtalte arbeidstid per uke (for de som

   Artikkel
  • Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler

   Publisert:

   på data fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, en spørreundersøkelse som er utført blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18 intervjuet et utvalg av befolkningen om deres arbeidssituasjon. Totalt har 8 162 sysselsatte svart på spørsmålene om vold, trusler og trakassering. Dette er et

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   månedslønn 1Yrkesstandarden er STYRK-08 Ledere Befolkningen uten innvandrere 201 280 9 64 200 EU etc. 10 245 5 62 100 Afrika, Asia etc. 5 154 3 50 000 Akademiske yrker Befolkningen uten innvandrere 548 870 25 49 400 EU etc

   Artikkel
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

   Publikasjon
  • Flere innvandrere i arbeid

   Publisert:

   . Disse utgjorde 65 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20–66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 77,7 prosent. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 77,7 prosent. Andelen sysselsatte blant innvandrere

   Artikkel
  • Nedgang i ledigheten for innvandrere

   Publisert:

   . I befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,4 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år gikk den registrerte innvandrerledigheten ned med 0,8 prosentpoeng. I befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,4 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Nedgangen ga en arbeidsledighetsprosent

   Artikkel
  • Nedgang i sysselsettingsandelen på grunn av flere eldre?

   Publisert:

   årenes nedgang i sysselsettingsandelen er at befolkningen stadig blir eldre. Siden 2003 har aldringen i befolkningen trukket sysselsettingsandelen ned med rundt 2,7 prosentpoeng. Framover ventes aldringen av befolkningen å få mindre betydning. Forfatter: Thomas von Brasch / Erik Herstad Horgen

   Artikkel
  • Tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning

   Publisert:

   vært betydelig mindre – under gjennomsnittet for hele befolkningen – den har i tillegg er fordelt på innvandrere og resten av befolkningen, samt på to aldersgrupper (20–29 år og over 30 år). Ut fra figuren ser det ut som de ufaglærte

   Artikkel
  • Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

   Publisert:

   . Til sammenligning var andelen på 74 prosent i befolkningen totalt i samme aldersgruppe. Fra 2017 til 2018 har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten både i befolkningen totalt og blant dem med funksjonshemning

   Artikkel
  • Fortsatt synkende innvandrerledighet

   Publisert:

   . For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode. Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen

   Artikkel
  • Ledigheten blant innvandrere fortsetter å synke

   Publisert:

   . Tilsvarende tall for resten av befolkningen var minus 0,4 prosentpoeng. Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 0,9 prosentpoeng fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Tilsvarende tall for resten av befolkningen var minus 0,4 prosentpoeng. 5,6 prosent av innvandrerne er registrert helt ledige i 4. kvartal 2017

   Artikkel
  • Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

   Publisert:

   : 2. oktober 2017 Endret: 8. november 2017 De siste 14 årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre

   Artikkel
  • Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner

   Publisert:

   , Øst-Europa i EU og Vest-Europa hadde et sosialhjelpsmottak på nivå med den øvrige befolkningen i 2009 år senere Innvandrere er litt hyppigere enn befolkningen for øvrig i arbeid fem år etter at de mottok sosialhjelp i 2009

   Artikkel