Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 375 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Arbeidsledighet og sysselsetting

   Publisert:

   . Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet Kompetansemål videregående skole Utvalgte kompetansemål hvor SSBs statistikk er spesielt relevant! Hvor mange er i arbeid? For et overordnet tall på hvor mange og hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatt, se faktasiden. Her finner du også

   Artikkel
  • Lav lønn og tungt arbeid

   Publisert:

   ? Analysene er basert på data fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, en spørreundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av befolkningen arbeidsmiljø. Dette er en spørreundersøkelse som er utført i et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18–66 år

   Artikkel
  • 1 av 4 sysselsatte kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsordninger

   Publisert:

   . Blant dem utenfor arbeidsstyrken var nesten halvparten pensjonister. Forfatter: Nadiya Fedoryshyn Dette viser tallene fra den nye statistikken om befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger. Statistikken viser hvordan befolkningens forhold til arbeidsmarkedet varierer med kjønn, alder, utdanningsnivå

   Artikkel
  • Hva viser de ulike statistikkene om tilknytning til velferdsordninger?

   Publisert:

   befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. For sysselsatte viser statistikken hvordan arbeid kombineres med utdanning eller mottak av offentlige ytelser, uføretrygd og pensjoner. I tillegg til dette publiserer SSB andre statistikker som viser befolkningens tilknytning til velferdsordninger

   Artikkel
  • Nedgang i arbeidsløysa

   Publisert:

   . I same periode har befolkninga halde seg ganske stabil, slik at sysselsettingsprosenten har økt noko

   Artikkel
  • Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

   Publisert:

   . Større behov for helsepersonell Befolkningen vil bli eldre fram mot 2035. Dette kommer til å øke behovet for helsepersonell

   Artikkel
  • Sysselsettingsvekst i alle fylker

   Publisert:

   . Større andel av befolkingen jobber I 4. kvartal 2018 var 67 prosent av befolkningen mellom 15-74 år sysselsatt. Det er en økning på

   Artikkel
  • Lønnsveksten tar seg opp

   Publisert:

   lønnsutviklingen til denne gruppen preges av andre faktorer enn for den bosatte befolkningen, blant annet gruppen er preget av store utskiftinger gjennom året og på tvers av år

   Artikkel
  • Arbeidsløysa på 3,7 prosent

   Publisert:

   står utanfor arbeidsstyrken, målt i prosent av befolkninga, gjekk opp. Personar som står utanfor arbeidsstyrken kan til

   Artikkel
  • Norges sykefravær passerte Sveriges og Nederlands etter lovendringer

   Publisert:

   dreier det seg om en større andel av befolkningen i de andre landene som har mistet jobben fordi de ble syke

   Artikkel
  • Fortsatt økning i arbeidsstyrken

   Publisert:

   . kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før. Forfatter: Håvard Lien Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15

   Artikkel
  • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

   Publisert:

   ). Denne endringa er også innanfor feilmarginen. I løpet av det siste året har delen av befolkninga som er sysselsette auka frå

   Artikkel
  • Metode for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen

   Publisert:

   av befolkningen i Norge mellom 15–74 år om deres forhold til arbeidsmarkedet. De sysselsatte blir spurt om deres avtalte arbeidstid per uke (for de som

   Artikkel
  • Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler

   Publisert:

   på data fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, en spørreundersøkelse som er utført blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18 intervjuet et utvalg av befolkningen om deres arbeidssituasjon. Totalt har 8 162 sysselsatte svart på spørsmålene om vold, trusler og trakassering. Dette er et

   Artikkel
  • Auke i sysselsetjinga

   Publisert:

   andre kvartal med 82,5 prosent. I Noreg låg han på 79,3 prosent og i Danmark på 78,3 prosent. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20 prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal EU Danmark Finland Sverige Island Noreg 2. kv. 2006 68.8 79.1 73.6 78.4 86.2 79.2 3. kv

   Artikkel