Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 375 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   Befolkningen og noen innvanderergrupper etter sentralitet. 1.1. 2017. Prosent Befolkningen Alle innvandrere Innvandre fra

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   sysselsetting omkring 80 prosent siden 2002. Til sammenligning ligger sysselsettingen i hele befolkningen rundt 70 prosent. Tilsvarende tall for arbeidsinnvandrere prosent av befolkningen i Norge bor i de minst sentrale kommunene, og 68 prosent i de mest sentrale. Innvandrerne under ett bor mer sentralt, 6 prosent

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   Innvandringer fra og utvandringer til utvalgte land, 1967–1977 Tidligere jugoslavia Tyrkia Marokko India Pakistan Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinn

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   . Hele befolkningen 79,9 78,5 74,4 Innvandrere1 67,9 57,0 54,6 Av dette Norden 82,6 65,4 63,9 EU

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   utenlandsfødte i Skandinavia, 15 prosent av befolkningen ved inngangen til 2012, sammenlignet med 10 prosent i snitt for EU, et tall som oppgis av det europeiske statistikkbyrået Eurostat (2013). Det er også sett i forhold til folketallet. I Sverige utgjør flyktninger fra Irak 1,3 prosent av hele befolkningen, mens andelen er 0,4 i Norge og i Danmark

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innvandrere etter utvalgte fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall1 Norge Sverige Danmark 1Utenlandsfødte for Sverige. Tyrkia 10 696 43 909 32 379 Polen 67 339 72 865 28 043 Irak

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innenriksfødte med innvandrer­foreldre, etter foreldrenes fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall Norge Sverige Danmark Tyrkia 6 046 28 450 28 011 Polen 4 764 15 598 3 677 Irak 7

   Artikkel
  • Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting

   Publisert:

   Emner Befolkning, Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7838-9 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Befolkning og arbeidsinnsats

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2013 Økonomisk utsyn 2012 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 7. mars 2013 En svært. Økonomisk utsyn 2012, Befolkning og arbeidsinnsats SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

   Statistikk
  • Befolkning, sysselsetting og utdanning

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2015 Økonomisk utsyn 2014 Befolkning, sysselsetting og utdanning Publisert: 12. Aldringen i Norge fortsetter, og noen kommuner har en langt eldre befolkning enn andre

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   En av tre sysselsatte er pendlere Om lag en av tre sysselsatte er pendlere. Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. I utkantkommunene e

   Statistikk
  • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

   Publisert:

   Rapporter 2015/11 Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus Publisert vet om befolkningens høyeste fullførte utdanning. Der det gis prosenttall inngår bare dem vi vet utdanningen til

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

   Publikasjon
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 4/2017 Lønn og kjønn Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer Publisert: 5. desember 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.

   Artikkel