Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 369 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Nedgang i sysselsettingen

   Publisert:

   utvalg av hele befolkningen. Ulike innsamlingsmetoder og klassifiseringsregler medfører at arbeidsledighetstallene fra AKU kan inkludere personer som ikke

   Artikkel
  • Flere sysselsatte

   Publisert:

   Flere sysselsatte Publisert: 23. januar 2020 I fjerde kvartal 2019 var 67,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid. Det er en økning på: Camilla Sundt I fjerde kvartal 2019 var 67,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid. Det er en økning på

   Artikkel
  • Nedgang i sysselsatte i arbeid

   Publisert:

   over arbeidssøkere. Arbeidsledige ifølge AKU utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen. Ulike innsamlingsmetoder og

   Artikkel
  • Flere heltidssysselsatte kvinner

   Publisert:

   Flere heltidssysselsatte kvinner Publisert: 24. oktober 2019 I tredje kvartal 2019 var 68,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i arbeid. Vi må tilbake til 2013 for å finne en høyere sysselsettingsandel i tilsvarende kvartal. Forfatter: Håvard Lien I tredje kvartal 2019 var 68,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i arbeid

   Artikkel
  • 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt - Utdanningsnivå og innvandrerbakgrunn blant lønnstakerhusholdninger,uten og med lavinntekt (EU-skala 60 prosent). 2017

   Publisert:

   ) Den øvrige befolkningen 74 67 80 67 81 36 87 71 Innvandrere i alt 24 31 18 31 18 62 12 28 Herav

   Artikkel
  • Færre på heltid blant innvandrere

   Publisert:

   lønnstakere i resten av befolkningen (også omtalt som majoriteten). Da datagrunnlaget bare har opplysninger om arbeidstid for lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge

   Artikkel
  • Innvandrerledigheten fortsetter å synke

   Publisert:

   . For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,5 prosentpoeng. For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Ifølge statistikken Registrerte arbeidsledige

   Artikkel
  • Hva er sesongjustering?

   Publisert:

   . Samtidig varierer det hvor kraftige influensaviruset rammer befolkninger fra år til år. Dette er det hensiktsmessig

   Artikkel
  • Dårligere start på arbeidslivet for lavt utdannede

   Publisert:

   befolkningen eksklusive innvandrere. For kvinner i majoritetsbefolkningen var denne andelen 10 prosentpoeng høyere i den senere kohorten, mens den var 2 2017 enn i 2010, og dette henger trolig sammen med at arbeidsledighetsraten har gått ned for hele befolkningen. Hvorfor har noen ukjent status? Kategorien

   Artikkel
  • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

   Publisert:

   ) ved hjelp av telefonintervju med et utvalg av befolkningen. Disse tallene er internasjonalt sammenlignbare fordi de fleste land produserer tilsvarende statistikk etter samme metodikk? Figur 2 viser hvordan fire grupper i befolkningen 20-64 år fordeler seg etter de tre kriteriene for å

   Artikkel
  • Hvorfor er det vanskeligere for innvandrere å komme i jobb?

   Publisert:

   . november 2018 Innvandrere har vanskeligere for å komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en større andel innvandrere er dermed arbeidssøkende. Det er også

   Artikkel
  • Tobarnsforeldre jobber mest

   Publisert:

   -år sammenliknet med resten av befolkningen. I 2018 var den gjennomsnittlige sysselsettingsandelen blant 25-61

   Artikkel
  • De store bevegelsene i arbeidsmarkedet

   Publisert:

   . Statistikken basert på Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) er derimot basert på et utvalg av hele befolkningen, inkludert dem som ikke jobber. På

   Artikkel
  • Vikarjobb – veien til fast jobb?

   Publisert:

   . 2018 Resten av befolkningen Innvandrere eller ikke-bosatte Under 25 år 28 8 25-34 år 32 31 35-44 år 15 31 45-54 år 14 20 55-64 år 8 9 65 år og over 2 1 Når vi sammenligner aldersfordelingen i. Resten av befolkningen i vikarbyråene er betydelig yngre – 60 prosent er yngre enn 35 år. Dette kan tyde på

   Artikkel
  • Færre barn, flere i heltidsjobb

   Publisert:

   både kvinner og menn, men tilleggsundersøkelsen gir data bare for ett år, 2018. Nedgang i andelen sysselsatte kvinner For kvinner generelt i befolkningen er én forklaring på nedgangen i sysselsettingsprosenten at befolkningen stadig blir eldre. Dette kalles alderseffekten

   Artikkel