Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 392 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Få i 50-årene som faller utenfor arbeid

   Publisert:

   -åringene som var sysselsatte i november 2018 var registrert utenfor arbeid et år senere. Andelen som faller utenfor arbeid er lavere for denne aldersgruppen enn blant de yngre sysselsatte i befolkningen

   Artikkel
  • Stabilt antall arbeidsledige

   Publisert:

   arbeidsledige hos Nav. Det andre blir publisert av SSB og utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen og gjelder alle arbeidsledige, også de

   Artikkel
  • Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere

   Publisert:

   . Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte. Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte

   Artikkel
  • Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   . Vi skal belyse forskjeller i sysselsetting mellom innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og de i befolkningen i samme alder som ikke har innvandrerbakgrunn sysselsettingsstatistikken for innvandrere som publiseres årlig på SSBs nettsider. Den omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74

   Artikkel
  • Færre arbeidsledige

   Publisert:

   -ordningen) og Nasjonalregnskapet (basert på begge kildene). Forskjellige tilnærminger (befolkningens deltakelse på arbeidsmarkedet vs. virksomhetenes bruk av av svar fra et utvalg av hele befolkningen og gjelder alle arbeidsledige, også de som ikke registrerer seg hos Nav. Ulike innsamlingsmetoder

   Artikkel
  • Dempet jobbfall i august

   Publisert:

   lønn (basert på a-ordningen) og Nasjonalregnskapet (basert på begge kildene). Forskjellige tilnærminger (befolkningens deltakelse

   Artikkel
  • Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

   Publisert:

   . Med majoritetsbefolkning menes i denne artikkelen befolkningen unntatt innvandrere og mødrene i resten av befolkningen lå tilsvarende andel på 87 prosent på samme tid. Disse andelene har

   Artikkel
  • Økt tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   Økt tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet Publisert: 23. juli 2020 I andre kvartal 2020 var 66,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år sysselsatt året før. Forfatter: Camilla Sundt I andre kvartal 2020 var 66,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år sysselsatt

   Artikkel
  • Stabilt arbeidsmarked for funksjonshemmede

   Publisert:

   årene har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten for denne gruppen, som i befolkningen totalt. Forfatter: Tor Petter Bø vært en viss nedgang i arbeidsledigheten for denne gruppen, som i befolkningen totalt

   Artikkel
  • Flere arbeidsledige i juli

   Publisert:

   blir publisert av SSB og utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen og gjelder alle arbeidsledige, også de som ikke registrerer seg

   Artikkel
  • Bønder og leger blant de mest tilfredse med jobben

   Publisert:

   år blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18-66 år. Statistikken dekker kun sysselsatte som er registrert bosatt i Norge og ikke sysselsatte på korttidsopphold

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2017

   Publisert:

   . Samme andel i befolkningen lå på 71,5 prosent. Vi beskriver i denne rapporten situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2017. Tall for flyktninger sammenliknes med hele befolkningen i alderen 15-66 år

   Publikasjon
  • Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035

   Publisert:

   størrelse og sysselsatte 310 000 årsverk i 2017. Tjenestene forventes å vokse i takt med at befolkningen øker og eldes befolkningen utvikler seg som i SSBs regionale befolkningsframskrivinger fra 2018. Målet med analysen er å

   Publikasjon
  • Fortsatt høy arbeidsledighet

   Publisert:

   publisert av SSB og utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen og gjelder alle arbeidsledige, også de som ikke registrerer seg hos Nav

   Artikkel
  • Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

   Publisert:

   . Kvinner er mer utsatt for å miste jobben enn menn. Unge er mer utsatt enn eldre. Innvandrere er mer utsatt enn øvrig befolkning. Det er

   Artikkel