Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 387 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • En av ti blir sysselsatt etter to år utenfor arbeid og utdanning

   Publisert:

   innvandrerne som havnet utenfor i 2016 begynte å motta AAP eller uføretrygd. For resten av befolkningen lå tilsvarende andel på 30 prosent. I figur 1 så vi at

   Artikkel
  • Trenger flere med yrkesfag fra videregående skole

   Publisert:

   . Større behov for helsepersonell Norges befolkning blir eldre. Aldringen av befolkningen gir spesielt økt

   Artikkel
  • Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker

   Publisert:

   , hjelpearbeidere mv. 11 8 9 Kontoryrker 7 11 10 Akademiske yrker 8 19 15 Salgs- og serviceyrker 25 44 37 I alt en av tjue sysselsatte i befolkningen jobber i

   Artikkel
  • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

   Gjennomføring i videregående opplæring og tilknytning til arbeidsmarkedet

   Publisert:

   større andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkningen. Andelen er også sammenlignet med den øvrige befolkningen. Derimot har innvandrere som har fått lærekontrakt høyere sannsynlighet for

   Publikasjon
  • Nedgang i arbeidsstyrken

   Publisert:

   Nedgang i arbeidsstyrken Publisert: 22. oktober 2020 I 3. kvartal 2020 var 70,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74. kvartal 2020 var 70,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeidsstyrken, ned 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal året før

   Artikkel
  • Dempet jobbfall også i oktober

   Publisert:

   lønn (basert på a-ordningen) og Nasjonalregnskapet (basert på begge kildene). Forskjellige tilnærminger (befolkningens deltakelse

   Artikkel
  • Fedre jobber mest og tjener best

   Publisert:

   mødre. Men også i befolkningen eksklusive innvandrere finner vi at færre mødre enn fedre er i arbeid, og at

   Artikkel
  • Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars - Registrert helt ledige etter bostedsfylke og innvandrerbakgrunn.Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

   Publisert:

   . Februar-mars 2020 Februar Mars Endring Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år utgjør en sysselsettingsandel på 50,9 prosent for flyktningene i alderen 15-66 år. Dette var høyeste nivå siden 2015. I hele befolkningen i samme alder var tilsvarende andel 72,5 prosent, dvs

   Publikasjon
  • Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb

   Publisert:

   arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka Drøyt halvparten av flyktningene i yrkesaktiv alder var sysselsatt ved utgangen av 2018 arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge. Forfatter: Åsmund Gram Dokka 4. kvartal 2018 var det i alt registrert 103 051 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som

   Artikkel
  • Ledigheten blant innvandrere på nærmere 18 prosent i mars

   Publisert:

   . I befolkningen for øvrig var veksten mye større, fra 38 600 til 213 100, det vil si en nesten dobbelt så stor vekst gått ned til 29 prosent i mars. Når det gjelder ledighetsprosentene, ser vi at forskjellen mellom innvandrere og resten av befolkningen er blitt noe mindre

   Artikkel
  • 2,8 prosent færre jobber

   Publisert:

   lønn (basert på a-ordningen) og Nasjonalregnskapet (basert på begge kildene). Forskjellige tilnærminger (befolkningens deltakelse

   Artikkel
  • Færre unge utenfor i fjor

   Publisert:

   utforske befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger. Du kan velge ulike kombinasjoner av

   Artikkel
  • Få i 50-årene som faller utenfor arbeid

   Publisert:

   -åringene som var sysselsatte i november 2018 var registrert utenfor arbeid et år senere. Andelen som faller utenfor arbeid er lavere for denne aldersgruppen enn blant de yngre sysselsatte i befolkningen

   Artikkel
  • Stabilt antall arbeidsledige

   Publisert:

   arbeidsledige hos Nav. Det andre blir publisert av SSB og utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen og gjelder alle arbeidsledige, også de

   Artikkel