Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 391 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

   Publisert:

   . Brudd og sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt Personer, ikke sesongjustert Arbeidsstyrken Arbeidsstyrken i prosent av befolkninga Sysselsette Sysselsette i prosent av befolkninga Arbeidslause Arbeidslause i prosent av

   Statistikk
  • Jobbvekst og lavere ledighet i høst

   Publisert:

   etterspørsel etter arbeidskraft. I oktober utgjorde de sysselsatte 69,0 prosent av befolkningen 15-74

   Artikkel
  • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

   Publisert:

   0,6 prosentpoeng og for befolkningen for øvrig var nedgangen 0,5 prosentpoeng. Denne nedgangen har imidlertid ikke endret noe særlig på

   Publikasjon
  • Unge som faller utenfor og deres inntektsutvikling

   Publisert:

   tilhøre gruppen med vedvarende lavinntekt Person som over en treårsperiode i gjennomsnitt har hatt mindre en 60 prosent av medianinntekten i befolkningen 364 000 kroner i 2019, et beløp som er 7 000 kroner høyere enn medianen for befolkningen i alderen 18-66 år. Det aller meste av inntektsveksten for 1990

   Artikkel
  • Vanskeligere arbeidsmarked for personer med nedsatt arbeidsevne

   Publisert:

   utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og har senere innvandret til Norge. Lukk var det en økning på hele 19,9 prosent, mens det for befolkningen for Næringene varehandel, helsetjenester og sosialtjenester var de største næringene både blant innvandrere og befolkningen eksklusive innvandrere med nedsatt arbeidsevne

   Artikkel
  • Auke i sysselsettinga og nedgang i arbeidsløysa

   Publisert:

   færre arbeidslause personar frå juni til september, viser sesongjusterte tal. I september utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga, mens arbeidsløysa var på 3,6 prosent. Tidlegare i Køber, seksjonssjef for arbeidsmarknad og løn. Figur 1. Sysselsette og arbeidsstyrken i prosent av befolkninga (AKU

   Artikkel
  • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   påvirker sannsynligheten for å være i arbeid på noe sikt. Flyktninger og innvandrere med familie som innvandringsgrunn har lavere sysselsettingsandeler enn resten av befolkningen som innvandrer, noe som gjelder især kvinner. Blant arbeids- og utdanningsinnvandrere og innvandrere fra de øvrige nordiske land ligger sysselsettingsandelene over gjennomsnittet for befolkningen totalt, og er også

   Publikasjon
  • Arbeidskraftundersøkelsen

   Publisert:

   Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Personer 15-74. kvartal 2021 2019 2020 Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen Begge kjønn 70,5 70,4 70,1 70,9 70,3 70,6 72,7 72,8 Menn 73,4 73,3 72,9 73,8 73,3 73,2 75,5

   Statistikk
  • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

   Publisert:

   . Sysselsette og arbeidsstyrken i prosent av befolkninga (AKU). Brot- og sesongjusterte tal

   Artikkel
  • Færre arbeidslause

   Publisert:

   AKU viser at delen sysselsette av befolkninga låg på 68,8 prosent i juli (gjennomsnitt av juni–august personar som tilbyr arbeidskrafta si på arbeidsmarknaden. Lukk av befolkninga var 71,8 prosent, opp 1,0 prosentpoeng frå april

   Artikkel
  • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

   Publisert:

   ://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/269745?_ts=1554ec73cc0 Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

   Artikkel
  • Sterk auke i sysselsettinga

   Publisert:

   , også når ein målar det i prosent av befolkninga. Desse tala er justert med foreløpige brotanslag fordi undersøkinga frå Nasjonalrekneskapet for 2. kvartal vist ein noko svakare auke. I AKU tar ein utgangspunkt i befolkninga si deltaking på arbeidsmarknaden (tilbodssida

   Artikkel
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger Andel som kombinerer arbeid med utdanning eller andre ytelser Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEET opplæring Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger

   Statistikk
  • Trenden er brutt – flere unge utenfor i 2020

   Publisert:

   vært sterkere for de unge enn for den øvrige befolkningen, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB. Lukk enn for den unge befolkningen for øvrig. Det er også

   Artikkel
  • Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret

   Publisert:

   Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret Befolkningen utenom innvandrerne hadde sterkest vekst i ledigheten i 2. og 3. kvartal 2020. I 4 øvrige befolkningen er omtrent som før pandemien. Vi tar i denne artikkelen for oss utviklingen i den registrerte ledigheten gjennom pandemiåret 2020 og ser på

   Artikkel