Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 389 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

   Publisert:

   . Samtidig viser AKU at den relative andelen av eldre i befolkningen økte. Denne gruppen har lavere sysselsettingsandel og trekker derfor i retning av lavere sysselsetting totalt sett (omtales ofte som de yrkesaktive). Yrkesdeltakelsen : Andelen av befolkningen i den aktuelle aldersgruppen som er i arbeidsstyrken

   Artikkel
  • Innvandrerne og deltaking på arbeidsmarkedet i Norge

   Publisert:

   blant innvandrere har sysselsettingen økt, og det har skjedd en tilnærming i arbeidsdeltakelse mellom innvandrere og befolkningen uten innvandrerbakgrunn. De. Innvandrere i Norge har mer enn 8 prosentpoeng lavere yrkesfrekvens enn befolkningen ellers

   Artikkel
  • Lønnsgapet mellom kvinner og menn består

   Publisert:

   Valgaktuelt 2009 Lønnsgapet mellom kvinner og menn består Publisert: 19. august 2009 I gjennomsnitt tjener kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Dette lønnsgapet har vært stabilt det siste

   Artikkel
  • Er kvinner fornøyd med arbeidstiden sin?

   Publisert:

   . Flertallet stort sett fornøyd … Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) er hovedkilden til informasjon om befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge (se tekstboks). Det er en stor

   Artikkel
  • Behov for helsepersonell

   Demografiske og økonomiske rammebetingelser

   Publisert:

   økte behovene fram mot 2030 som utelukkende skyldes aldringen av befolkningen, dvs økt offentlig sysselsetting forlange produksjon og sysselsetting i privat næringsliv. Aldringen av befolkningen er imidlertid et

   Publikasjon
  • Store forskjeller i innvandrersysselsetting

   Publisert:

   for befolkningen i alt enn kommunene som kommer dårligst ut. Samtidig varierer boligpriser og kostnader ved å etablere seg

   Artikkel
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes?

   Publisert:

   . Selv om befolkningen samlet vil ønske å bruke mer av samfunnets ressurser til helse og omsorg, kan stadig mer anstrengte statsfinanser etter 2020 gjøre det vanskelig å oppnå. Selv om befolkningen samlet vil ønske å bruke mer av samfunnets ressurser til helse og omsorg, kan stadig mer anstrengte statsfinanser etter 2020 gjøre det vanskelig å oppnå

   Artikkel
  • Sterk inntektsvekst - forskjeller består

   Publisert:

   . Befolkningens sammensetning med hensyn til alder, grad av yrkestilknytning og utdanningsnivå forklarer mye. Inntektsnivåets mønster følger i stor grad over landet. Noen fylker har en ung befolkning, mens andre har flest eldre. For å kunne sammenlikne disse husholdningsgruppene mellom fylkene er de her

   Artikkel
  • Rogaland: Flest sysselsatte og færrest sykmeldte

   Publisert:

   . Yrkesfrekvens/yrkesdeltakelse omfatter både sysselsatte og arbeidsledige og viser forholdet mellom arbeidsstyrken og befolkningen. Andelen sysselsatte viser forholdet mellom sysselsatte og befolkningen. Figur 1. Sysselsatte personer (15-64 år), etter kjønn og aldersgruppe. Utvalgte land. 2008

   Artikkel
  • Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet?

   Publisert:

   Øst-Europa,kommer bedre ut enn befolkningen ellers med hensyn til sysselsetting og registrert ledighet som følgeav de. Befolkningen ellers og innvandrere fra EU-land iØst-Europa var overrepresentert i de mest utsatte

   Publikasjon
  • Høyest ledighetsvekst for innvandrere fra Øst-Europa

   Publisert:

   vært lavere for innvandrere enn for befolkningen ellers. Forfatter: Anders Ekeland Etter finanskrisen Øst-Europa har den prosentvise veksten i registrert ledighet vært lavere for innvandrere enn for befolkningen ellers. Forfatter

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller. I innvandrergruppen totalt var det en økning på 0,9 prosentpoeng i denne perioden, mens sysselsettingsandelen var uendret i hele befolkningen

   Publikasjon
  • «Helsearbeidere» - tøffe kvinner i deltidsjobber

   Publisert:

   . Samtidig vil andel eldre i befolkningen i framtiden øke, og det vil skape behov for utbygging av helse- og omsorgstjenester. Forfatter: Elisabeth. Samtidig vil andel eldre i befolkningen i framtiden øke, og det vil skape behov for utbygging av helse- og omsorgstjenester. Forfatter: Elisabeth

   Artikkel
  • Det «lønner» seg å være mann

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling Kvinners og menns lønn Det «lønner» seg å være mann Publisert: 1. mars 2010 Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Slik var det i

   Artikkel
  • Når jobber hun minst like mye som han?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2010/1 - Temanummer om likestilling Yrkesarbeid blant par Når jobber hun minst like mye som han? Publisert: 1. mars 2010 Det er blitt ganske vanlig at kvinner jobber omtrent like mye

   Artikkel