Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 384 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • En modell for arbeidstiden

   6-timersdagen kommer i 2050

   Publisert:

   . Aldringen i befolkningen innebærer imidlertid at forsørger byrden blant de som er i jobb blir større

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå andelen sysselsatte på 71,6 prosent i 4. kvartal 2007 og i hele innvandrergruppen på 63,3 prosent. Ser vi på 83,4 prosent i hele befolkningen, mens den blant flyktninger lå på 59,3 prosent, m.a.o. en differanse på 24 prosentpoeng. Mye av den samme diffe-ransen finner vi

   Publikasjon
  • Flere tar del i inntektsveksten

   Publisert:

   . Figur 2 viser inntekt etter skatt per forbruksenhet fordelt etter ulike husholdningstyper i 2006 sammenliknet med medianinntekten til hele befolkningen. Her høyere gjeldsbelastning enn resten av befolkningen. Figur 3 viser en sterk økning fra og med slutten av 1990-tallet. Nær dobbelt så

   Artikkel
  • Norsk sysselsetting på "Europa-toppen"

   Publisert:

   . Yrkesfrekvens/yrkesdeltakelse omfatter både sysselsatte og arbeidsledige og viser forholdet mellom arbeidsstyrken og befolkningen. Andelen sysselsatte viser forholdet mellom sysselsatte og befolkningen. Figur 1. Personer i arbeidsstyrken (15-74 år), etter kjønn. Utvalgte land. 2007

   Artikkel
  • Halvparten av flyktningene er sysselsatt

   Publisert:

   3,5 prosentpoeng i forhold til samme periode året før. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 71,6 prosent. Forfatter: Bjørn Olsen Litt over 3,5 prosentpoeng i forhold til samme periode året før. I hele befolkningen lå sysselsettingen på 71,6 prosent. Forfatter: Bjørn Olsen Flyktninger fra Chile hadde

   Artikkel
  • Norsk sysselsetting i Europa-toppen

   Publisert:

   : Erik Herstad Horgen / Elisabeth Rønning Andelen yrkesaktive i befolkningen er hele 10 prosentpoeng

   Artikkel
  • Dårlig fysisk helse - ingen hindring for å jobbe?

   Publisert:

   . Hver gruppe inneholder 10 prosent av befolkningen i alderen 40-79 år, slik at de ti gruppene er like store. Dermed tilhører gruppene 1-5 den halvdelen av befolkningen (40-79 år) som har dårligst helse, mens gruppene 6-10

   Artikkel
  • Sju prosent av de statsansatte er innvandrere

   Publisert:

   øvrige befolkningen har. Arbeidsinnvandringen vi har hatt de siste årene fra nye EU-land , har forsterket denne skjevheten dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt med hensyn til utdanning

   Artikkel
  • Innvandrere ansatt i staten

   Hvorfor lavere andel enn i privat sektor?

   Publisert:

   på SSB's befolkningsstatistikk, og utdanningsopplysninger er hentet fra SSB's register over befolkningens høyeste fullførte utdanning dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt mht

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   . Heile 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav å ha ei funksjonshemming i 2008. Av desse var om lag 45 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 77 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

   Publisert:

   . Samtidig viser AKU at den relative andelen av eldre i befolkningen økte. Denne gruppen har lavere sysselsettingsandel og trekker derfor i retning av lavere sysselsetting totalt sett (omtales ofte som de yrkesaktive). Yrkesdeltakelsen : Andelen av befolkningen i den aktuelle aldersgruppen som er i arbeidsstyrken

   Artikkel
  • Er helse og livslengde avhengig av yrke

   Publisert:

   . Velferd, men ikke for alle? Velferdsstaten har fått oppslutning i befolkningen blant annet fordi den kunne utjevne sosiale forskjeller, slik som sosial ulikhet i helse dødelighetsreduksjonen de siste tiårene som resten av befolkningen. Det er mange årsaker til sosiale ulikheter i helse og dødelighet

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre ikke så ulik majoriteten

   Publisert:

   år er nesten like mye i jobb og utdanning som resten av befolkningen i samme alder år er nesten like mye i jobb og utdanning som resten av befolkningen i samme alder

   Artikkel
  • Innvandrerne og deltaking på arbeidsmarkedet i Norge

   Publisert:

   blant innvandrere har sysselsettingen økt, og det har skjedd en tilnærming i arbeidsdeltakelse mellom innvandrere og befolkningen uten innvandrerbakgrunn. De. Innvandrere i Norge har mer enn 8 prosentpoeng lavere yrkesfrekvens enn befolkningen ellers

   Artikkel
  • Lønnsgapet mellom kvinner og menn består

   Publisert:

   Valgaktuelt 2009 Lønnsgapet mellom kvinner og menn består Publisert: 19. august 2009 I gjennomsnitt tjener kvinner 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Dette lønnsgapet har vært stabilt det siste

   Artikkel