Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 384 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . desember 2004 Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste, ønsker seg til arbeidslivet. Forfatter: Tor Petter Bø Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste

   Artikkel
  • Større virkninger på lengre sikt

   Publisert:

   utvalg av befolkningen, er at det alltid hefter usikkerhet ved tallene. Det skal derfor ganske store forskjeller til før vi kan påstå at det faktisk har

   Artikkel
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2000. Om lag 16 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppgav å ha en funksjonshemning i 2 funksjonshemmede personer om lag 40 000 høyere, noe som utgjør ett prosentpoeng av befolkningen i alderen 16-66 år. Derimot er de på

   Publikasjon
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner

   Publisert:

   . kvartal 2000, og andelen registrert på ordningen tre år senere, er lavere for innvandrergruppen enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003

   Publisert:

   3,2 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,6 og 66,2 prosent. Finnmark og Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon
  • Flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . mars 2005 Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste, ønsker seg til arbeidslivet. Forfatter: Tor Petter Bø Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste

   Artikkel
  • Norske husmødre sent ut i arbeidslivet

   Publisert:

   100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005 Norske husmødre sent ut i arbeidslivet Publisert: 18. april 2005 Norske kvinner var lenge mindre yrkesaktive enn svenske kvinner. I begge land hadde sosial

   Artikkel
  • Prisnivåjustering av lønnsnivå i internasjonale sammenlikninger

   Publisert:

   overvurdert sin posisjon i forhold til land med lavt prisnivå. Dersom man ønsker å sammenlikne lønninger på tvers av landegrensene som et ledd i en kartlegging av befolkningens materielle tvers av landegrensene som et ledd i en kartlegging av befolkningens materielle levekår, må man derfor forsøke å ta hensyn til

   Artikkel
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2004. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 4. kvartal 2000, er andelen som definerer seg som funksjonshemmede i befolkningen i alderen 16-66 år omtrent på samme nivå i 4. kvartal 2004

   Publikasjon
  • Hvem er de arbeidsledige?

   Publisert:

   intervjuundersøkelser av representative utvalg av befolkningen for å kartlegge deres tilknytning til arbeidsmarkedet

   Artikkel
  • Typisk norsk å arbeide deltid

   Publisert:

   markert nedgang på 2,7 prosentpoeng. Befolkningen for øvrig hadde en nedgang i samme periode på 1,6 prosentpoeng. Innvandrermenn hadde en sysselsetting på 61,1 prosent, mens kvinnenes sysselsetting lå på 52,2 prosent, i 4. kvartal 2004. I hele befolkningen var andelene henholdsvis 72,5 og 66 prosent. Blant

   Artikkel
  • Større inntektsforskjeller

   Publisert:

   økte. I 2003 hadde den rikeste tidelen av befolkningen 6,5 ganger høyere inntekt enn den fattigste tidelen. Går vi ti økte. I 2003 hadde den rikeste tidelen av befolkningen 6,5 ganger høyere inntekt enn den fattigste tidelen. Går vi ti

   Artikkel
  • Dessertgenerasjonen; lever lenger og jobber kortere

   Publisert:

   år og over i befolkningen. Andelen personer 67 år og over i befolkningen vil øke fra 13 prosent i dag og til et sted mellom 15 og 28 prosent i 2050. Befolkningsframskrivning I Statistisk sentralbyrås (SSBs) modell framskrives befolkningen etter alder og kjønn ett

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, men sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer etter landbakgrunn

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,3 prosent i 4. kvartal 2004 og blant innvandrere 56,6 prosent. Det har ikke næringsdrivende 2,0 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5,0 prosent og blant innvandrere totalt, 3,8 prosent

   Publikasjon