Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 389 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

   Publikasjon
  • Nedgang i ledigheten for innvandrere

   Publisert:

   . I befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,4 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år gikk den registrerte innvandrerledigheten ned med 0,8 prosentpoeng. I befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,4 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Nedgangen ga en arbeidsledighetsprosent

   Artikkel
  • Stabil arbeidsløyse

   Publisert:

   . I denne perioden auka også befolkninga 15–74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten halde seg relativt stabil, opp 0,2 prosentpoeng frå mars

   Artikkel
  • Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

   Publisert:

   . Til sammenligning var andelen på 74 prosent i befolkningen totalt i samme aldersgruppe. Fra 2017 til 2018 har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten både i befolkningen totalt og blant dem med funksjonshemning

   Artikkel
  • Tyngre vei inn på arbeidsmarkedet for unge med lav utdanning

   Publisert:

   vært betydelig mindre – under gjennomsnittet for hele befolkningen – den har i tillegg er fordelt på innvandrere og resten av befolkningen, samt på to aldersgrupper (20–29 år og over 30 år). Ut fra figuren ser det ut som de ufaglærte

   Artikkel
  • Fortsatt økning i arbeidsstyrken

   Publisert:

   . kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før. Forfatter: Håvard Lien Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15

   Artikkel
  • Auke i sysselsetjinga

   Publisert:

   andre kvartal med 82,5 prosent. I Noreg låg han på 79,3 prosent og i Danmark på 78,3 prosent. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20 prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal EU Danmark Finland Sverige Island Noreg 2. kv. 2006 68.8 79.1 73.6 78.4 86.2 79.2 3. kv

   Artikkel
  • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017

   Publisert:

   Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017 Publisert: 25. oktober 2018 Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2017. Forfatter: Tonje Køber, Ole Sandvik og Tor Petter

   Artikkel
  • Kvinner og menn i helseyrker møter mest vold og trusler

   Publisert:

   på data fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016, en spørreundersøkelse som er utført blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18 intervjuet et utvalg av befolkningen om deres arbeidssituasjon. Totalt har 8 162 sysselsatte svart på spørsmålene om vold, trusler og trakassering. Dette er et

   Artikkel
  • Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

   Publisert:

   . Større behov for helsepersonell Befolkningen vil bli eldre fram mot 2035. Dette kommer til å øke behovet for helsepersonell

   Artikkel
  • Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . I 2018 var andelen sysselsatte på 44 prosent, sammenlignet med 74 prosent for hele befolkningen i alderen 15–66 år, sosialt nettverk og det lokale arbeidsmarkedet. Hovedpoenget med disse undersøkelsene er å få belyst tilknytningen til arbeidsmarkedet for de funksjonshemmede sammenlignet med befolkningen totalt, ikke

   Artikkel
  • Innvandrerledigheten fortsetter å synke

   Publisert:

   . For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 gikk den registrerte ledigheten blant innvandrere ned med 0,5 prosentpoeng. For befolkningen eksklusive innvandrere var nedgangen på 0,2 prosentpoeng. Forfatter: Ingebjørg Aamodt Ifølge statistikken Registrerte arbeidsledige

   Artikkel
  • Halvparten i arbeid etter sju år

   Publisert:

   . Ikke alle er i aktiviteter rettet mot arbeidsmarkedet I Norges befolkning vil det til enhver tid være ganske mange voksne som ikke er i arbeid eller utdanning, noe som også gjelder for overføringsflyktninger. Ser vi på hele befolkningen, er mange av disse alderspensjonister, men blant overføringsflyktninger

   Artikkel
  • Arbeidsledighet og sysselsetting

   Publisert:

   . Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet Kompetansemål videregående skole Utvalgte kompetansemål hvor SSBs statistikk er spesielt relevant! Hvor mange er i arbeid? For et overordnet tall på hvor mange og hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatt, se faktasiden. Her finner du også

   Artikkel
  • Hvorfor er det vanskeligere for innvandrere å komme i jobb?

   Publisert:

   . november 2018 Innvandrere har vanskeligere for å komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en større andel innvandrere er dermed arbeidssøkende. Det er også

   Artikkel