Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 389 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

   Publisert:

   Rapporter 2017/33 Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisert: 27. november 2017 I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

   Publisert:

   Lønnsforskjeller etter utdanning. Andel ansatte og gjennomsnittlig månedslønn. 2016 Andel ansatte Gjennomsnittlig månedslønn Kvinners andel av menns lønn Menn Kvinner Menn Kvinner Alle ansatte

   Artikkel
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

   Publisert:

   Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Noen utvalgte yrker. 2016 Gjennomsnittlig månedslønn Andel kvinnelige ansatte Kvinners andel av menns lønn Menn Kvinner Ansatte med universitets- og

   Artikkel
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

   Publisert:

   Lønn og kjønn Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer Publisert: 5. desember 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er stø

   Artikkel
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 4/2017 Lønn og kjønn Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer Publisert: 5. desember 2017 I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn.

   Artikkel
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Noen utvalgte yrker. 2016- SSB

   Publisert:

   Ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Noen utvalgte yrker. 2016 Gjennomsnittlig månedslønn Andel kvinnelige ansatte Kvinners andel av menns lønn Menn Kvinner Ansatte med universitets- og

   Artikkel
  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - Lønnsforskjeller etter utdanning. Andel ansatte og gjennomsnittlig månedslønn.2016

   Publisert:

   Lønnsforskjeller etter utdanning. Andel ansatte og gjennomsnittlig månedslønn. 2016 Andel ansatte Gjennomsnittlig månedslønn Kvinners andel av menns lønn Menn Kvinner Menn Kvinner Alle ansatte

   Artikkel
  • Ulike tall om lønnstakere

   Publisert:

   når man skal beskrive sysselsettingen eller antall lønnstakere i Norge: 1. befolkningens (de bosattes) deltakelse i arbeidsmarkedet 2. virksomhetenes bruk av arbeidskraft i produksjon av varer og tjenester Når man ser på befolkningens deltakelse i arbeidsmarkedet, avgrenses normalt populasjonen til personer i alderen 15–74

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. 71 prosent i arbeidsstyrken eller utdanning Da flyktninger har flere nykommere på

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolknings¬gruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere

   Publikasjon
  • Arbeidsløysa på 4,1 prosent

   Publisert:

   prosent frå tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2017. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal EU Danmark Tyskland Finland Sverige

   Artikkel
  • Nedgang i yrkesdeltakelsen

   Publisert:

   Nedgang i yrkesdeltakelsen Publisert: 25. januar 2018 Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, men nedgangen er mindre markant enn tidligere. Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 4. kvartal 2016 til 4

   Artikkel
  • Nedgang i sysselsettingsandelen på grunn av flere eldre?

   Publisert:

   årenes nedgang i sysselsettingsandelen er at befolkningen stadig blir eldre. Siden 2003 har aldringen i befolkningen trukket sysselsettingsandelen ned med rundt 2,7 prosentpoeng. Framover ventes aldringen av befolkningen å få mindre betydning. Forfatter: Thomas von Brasch / Erik Herstad Horgen

   Artikkel
  • Ledigheten blant innvandrere fortsetter å synke

   Publisert:

   . Tilsvarende tall for resten av befolkningen var minus 0,4 prosentpoeng. Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 0,9 prosentpoeng fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Tilsvarende tall for resten av befolkningen var minus 0,4 prosentpoeng. 5,6 prosent av innvandrerne er registrert helt ledige i 4. kvartal 2017

   Artikkel