Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 389 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede

   Publisert:

   Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede Publisert: 5. september 2017 I 2. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppen 15-66. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppen 15-66 år. De siste fire

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   Innvandringer fra og utvandringer til utvalgte land, 1967–1977 Tidligere jugoslavia Tyrkia Marokko India Pakistan Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinn

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   Befolkningen og noen innvanderergrupper etter sentralitet. 1.1. 2017. Prosent Befolkningen Alle innvandrere Innvandre fra

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   sysselsetting omkring 80 prosent siden 2002. Til sammenligning ligger sysselsettingen i hele befolkningen rundt 70 prosent. Tilsvarende tall for arbeidsinnvandrere prosent av befolkningen i Norge bor i de minst sentrale kommunene, og 68 prosent i de mest sentrale. Innvandrerne under ett bor mer sentralt, 6 prosent

   Artikkel
  • Arbeidsløysa på 4,2 prosent

   Publisert:

   sysselsette det siste året har det samstundes vore ein auke i befolkninga. Dermed har prosentdelen sysselsette nedgang i prosentdelen sysselsette. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal Figur 4

   Artikkel
  • Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

   Publisert:

   : 2. oktober 2017 Endret: 8. november 2017 De siste 14 årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   månedslønn 1Yrkesstandarden er STYRK-08 Ledere Befolkningen uten innvandrere 201 280 9 64 200 EU etc. 10 245 5 62 100 Afrika, Asia etc. 5 154 3 50 000 Akademiske yrker Befolkningen uten innvandrere 548 870 25 49 400 EU etc

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   . 2015 Desil 1 Desil 2 Desil 9 Desil 10 Desil 1-5 Antall personer Hele befolkningen 10 10 10 10 50 5 053 468 Befolkningen uten innvandrere 7 9 11 11 47 4 378 767

   Artikkel
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

   Publisert:

   høyere inntekter enn sine foreldre Publisert: 9. oktober 2017 Innvandrerhusholdninger har lavere inntekter enn hele befolkningen sett under ett, men det er store variasjoner i har innvandrere lavere lønn enn lønnstakere i resten av befolkningen, med variasjon etter yrke og landbakgrunn. Forfatter: Frøydis

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   minst fire uker av permisjonen, den såkalte fedrekvoten (NOU 1996:13, 216). Med stadig flere eldre i befolkningen er det dessuten ønskelig, og også

   Artikkel
  • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

   Publisert:

   minst fire uker av permisjonen, den såkalte fedrekvoten (NOU 1996:13, 216). Med stadig flere eldre i befolkningen er det dessuten ønskelig, og også. Hentet fra: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/fedrekvoten-mer-populaer-enn-noen-gang--298200 Horgen, E., H. (2017). Åtte år med

   Artikkel
  • Færre yrkesaktive

   Publisert:

   Færre yrkesaktive Publisert: 26. oktober 2017 Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper, også i dem med høyest yrkesaktivitet. Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år

   Artikkel
  • Arbeidsløysa på 4,1 prosent

   Publisert:

   2651 Aug. 2017 2651 2652 Sjølv om det berre har vore mindre endringar i talet på sysselsette det siste året har det samstundes vore ein auke i befolkninga vore uendra hittil i 2017. Figur 4. Sysselsette (20-64 år) i prosent av befolkninga (20-64 år) i utvalde land. Sesongjusterte tal Figur 4. Sysselsette (20

   Artikkel
  • Lavere lønn blant innvandrere

   Publisert:

   forutsetningene for arbeid og hvilket yrke man har. Det gjelder både for innvandrere og resten av befolkningen. Fordelen med utdanning er at det er en formell og

   Artikkel