Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 369 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Lavere yrkesaktivitet

   Publisert:

   Lavere yrkesaktivitet Publisert: 27. april 2017 Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt. Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn og var sterkest blant dem under 25

   Artikkel
  • Fortsatt nedgang i innvandrerledigheten

   Publisert:

   . Dette var en nedgang på 0,7 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen. For resten av befolkningen lå den registrerte ledigheten på 2,3 prosent. Her var det en nedgang på 0,1 prosentpoeng

   Artikkel
  • Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

   Publisert:

   ) Nasjonalregnskapet (NR/KNR) Det er vanlig å ta utgangspunkt i enten befolkningens deltakelse i arbeidsmarkedet (tilbudssiden. Når man ser på befolkningens deltakelse i arbeidsmarkedet avgrenses normalt populasjonen til personer i alderen 15 til 74

   Artikkel
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2016. Levekårsundersøkelsen EU-SILC er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 16 år og over er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen

   Artikkel
  • Arbeidsløysa 4,5 prosent

   Publisert:

   . I denne perioden auka befolkninga i aldersgruppa 15-74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten gått ned, frå

   Artikkel
  • Arbeidsløysa 4,6 prosent

   Publisert:

   årsskiftet 2014/2015 berre vore små endringar i talet på sysselsette. I denne perioden auka befolkninga 15–74

   Artikkel
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   en rekke goder for enkeltmennesket. Samtidig er en høyt kvalifisert befolkning og større trygghet på arbeidsmarkedet. 27 prosent av befolkningen over 16 år har lav formell kompetanse

   Artikkel
  • Færre yrkesaktive menn

   Publisert:

   Færre yrkesaktive menn Publisert: 27. juli 2017 Andelen yrkesaktive menn i befolkningen gikk ned fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper. Andelen yrkesaktive menn i befolkningen gikk ned fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal i år

   Artikkel
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

   Publisert:

   . Innvandrerne sammenlignes med dem i befolkningen som ikke er innvandrere. Avgangen fra arbeidsmarkedet er markert allerede fra midten av 50-årene for

   Publikasjon
  • Åtte år med nedgang i sysselsettingsprosenten

   Publisert:

   årene har Norge stort sett hatt nedgang i sysselsettingen sett i forhold til befolkningen. Forfatter: Erik Herstad Horgen De siste åtte årene har Norge stort sett hatt nedgang i sysselsettingen sett i forhold til befolkningen

   Artikkel
  • Fortsatt færre ledige innvandrere

   Publisert:

   år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år. Den registrerte ledigheten for innvandrere var 6,1 prosent i andre kvartal i år, mot 1,9 i resten av befolkningen. Begge grupper hadde nedgang siste år. Om lag 27 200 innvandrere var registrert helt ledige ved utgangen av mai 2017, som er referansetidspunktet for andre kvartal

   Artikkel
  • Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede

   Publisert:

   Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede Publisert: 5. september 2017 I 2. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppen 15-66. kvartal 2017 var 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen totalt i aldersgruppen 15-66 år. De siste fire

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   Befolkningen og noen innvanderergrupper etter sentralitet. 1.1. 2017. Prosent Befolkningen Alle innvandrere Innvandre fra

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   Innvandringer fra og utvandringer til utvalgte land, 1967–1977 Tidligere jugoslavia Tyrkia Marokko India Pakistan Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinner Barn Menn Kvinn

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   sysselsetting omkring 80 prosent siden 2002. Til sammenligning ligger sysselsettingen i hele befolkningen rundt 70 prosent. Tilsvarende tall for arbeidsinnvandrere prosent av befolkningen i Norge bor i de minst sentrale kommunene, og 68 prosent i de mest sentrale. Innvandrerne under ett bor mer sentralt, 6 prosent

   Artikkel