Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 369 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fire av ti funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . mars 2016 I 2015 var 74 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år i arbeid. Det samme gjaldt for 43 prosent av personer med funksjonshemning. Siden 2002 har andelen falt med nær tre prosentpoeng for de funksjonshemmede, mot to prosentpoeng for hele befolkningen

   Artikkel
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015

   Publisert:

   følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere

   Publikasjon
  • Hver fjerde innvandrer overkvalifisert i jobben?

   Publisert:

   . juni 2016 Flere innvandrere enn resten av befolkningen mener at de er overkvalifiserte for jobben sin større grad enn resten av befolkningen. Forfatter: Marit Getz Wold / Inger Håland Åpne og les artikkelen i PDF

   Artikkel
  • Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2/2016 Levealder i ulike yrker Høy utdanning og godt arbeidsmiljø bidrar til et langt liv Publisert: 15. juni 2016 Dersom man har jobbet i et yrke som krever en lang utdanning, ser de

   Artikkel
  • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

   Publisert:

   Notater 2016/23 En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk Publisert: 28. september 2016 Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske meto

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

   Publisert:

   også samanliknast med den som gjeld for befolkninga totalt. Funksjonshemming blir her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter, basert på sjølvrapportering via intervju. I 2016 oppgav 18 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

   Publisert:

   analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Arbeid – mål og arena for integrering

   Publisert:

   . Det vil si at man ser på hvor stor andel av en gruppe i befolkningen som har lønnet arbeid eller er selvstendig næringsdrivende. Når man skal måle arbeidsmarkedsdeltakelse, er det faktisk mer vanlig å se på arbeidsstyrken. Det vil si hvor stor andel av befolkningen som har

   Artikkel
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

   Årsaker til ulik andel sysselsatte

   Publisert:

   . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

   Publikasjon
  • Befolkning og arbeidsinnsats

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2017 Økonomisk utsyn 2016 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 9 å synke. Nedgangskonjunkturen og tiltakende aldring i befolkningen bidro til fortsatt nedgang i den samlede yrkesdeltakingen for aldersgruppen 15-74 år

   Artikkel
  • Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag

   Publisert:

   ). I denne studien brukes tellinger fra 1865 og framover. Alle personer i Norge oppga navn, alder, yrke og relasjoner i familien, og dette ga grunnlag for detaljerte oversikter over Norges befolkning». Figur 1 viser den mannlige befolkningen mellom 30 og 60 år fordelt i fire yrkeskategorier

   Artikkel
  • Færre sysselsatte i Rogaland

   Publisert:

   ) med 0,3 prosent og utgjorde i underkant av 1 800 000 ansatte 4. kvartal 2016. Mindre andel av befolkningen jobber Tross en liten økning i sysselsettingen jobbet en mindre andel av befolkningen da befolkningsveksten (0,9 prosent

   Artikkel
  • 60 prosent av innvandrerne er i arbeid

   Publisert:

   . Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015

   Artikkel
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015

   Publisert:

   47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. Det var altså en forskjell på 18,8 prosentpoeng. Sysselsettingen prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. Vanskelig å sammenligne med tidligere utgaver Rapporten er finansiert av Justisdepartementet og er en

   Publikasjon
  • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

   Publisert:

   Feb. 2017 2647 2640 Sidan årsskiftet 2014/2015 har det berre vore små endringar i talet på sysselsette, men i denne perioden auka befolkninga 15-74 år

   Artikkel