Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 369 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Antall offentlige årsverk nesten tredoblet siden 1970

   Publisert:

   utgjøre en stadig mindre andel av befolkningen, og vi forventer derfor at denne delen av offentlig forvaltning vil ha svakere vekst enn andre deler av offentlig forvaltning i årene fremover. Veksten vil tilta betydelig etter 2020. I 2050 vil andelen av befolkningen over 80 år være om lag dobbelt så stor som i dag

   Artikkel
  • Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 10 prosent, mens den i den øvrige befolkningen var 4 prosent. 8 prosent

   Publikasjon
  • Hva vet vi om innvandrere som verken jobber, studerer eller mottar ytelser?

   Publisert:

   . I befolkningen for øvrig gjaldt det for 4 prosent. Mange av innvandrerne med svak tilknytning til arbeidsmarkedet kommer fra land i Afrika og Asia, men også de fra EU-land i Øst-Europa utgjør en stor gruppe. I befolkningen for øvrig gjaldt det for 4 prosent. Mange av innvandrerne med svak tilknytning til arbeidsmarkedet kommer fra land i Afrika og Asia, men også de fra EU-land i Øst-Europa utgjør en stor gruppe

   Artikkel
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke. Sees i forhold til innvandrerandelen i regionen Siden andelen innvandrere i befolkningen har økt de senere mål hvor man ser innvandrerandelene i virksomhetene i forhold til innvandrerandelen i befolkningen

   Publikasjon
  • Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

   Publisert:

   . Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers. I denne rapporten analyseres overkvalifisering blant innvandrere med høyere utdanning

   Publikasjon
  • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2014/31 Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring Publisert: 15 oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning

   Publikasjon
  • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

   Publisert:

   . Vi tar for oss to grupper: hele befolkningen og innvandrere (alle i alderen 15-66 år. Dette svarer til 23,6 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år. Når vi trekker fra de som var sysselsatt, ender vi opp med 519 700 personer (15-66 år

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2014 å. Av desse var 43 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt i alderen 15-66

   Publikasjon
  • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

   Publisert:

   tilhørte NEET-gruppen i 2012, blant norskfødte med innvandrerforeldre nær 12 prosent og i befolkningen uten innvandringsbakgrunn nær 8 prosent

   Publikasjon
  • Akademikere logger ikke av

   Publisert:

   levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø om lag hvert tredje år. Dette er en intervjuundersøkelse blant et representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 18-66 år. Undersøkelsen

   Artikkel
  • Eldres yrkesaktivitet øker

   Publisert:

   . Under halvparten av dem som jobbet midlertidig høsten 2012, var i fast jobb året etter. Forfatter: Tor Petter Bø Andelen av befolkningen i alderen 15-74 (omtales ofte som de yrkesaktive). Arbeidsstyrkeprosenten (yrkesfrekvensen) beregnes i forhold til befolkningen i den aktuelle aldersgruppen

   Artikkel
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   (NAV) forvalter overføringer til befolkningen i form av ulike stønader og pensjoner. Figur 1 viser utviklingen i de statlige overføringene fra NAV til befolkningen. Statens utgifter til alderspensjon har imidlertid

   Statistikk
  • Statistikk om jobbstrømmer

   Publisert:

   ) hvor man tar utgangpunkt i befolkningen i Norge. Det betyr samtidig at vi går fra å telle personer til

   Publikasjon
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

   Publisert:

   innføringen av pensjonsreformen var det en viss vekst i andelen av befolkningen fra 60 følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere

   Publikasjon
  • Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet

   Publisert:

   : 30 000 flere sysselsatte Registertall er en totaltelling og fanger opp endringer i befolkningen, hvilket betyr at vi 30 000 personer fra november 2012 til november 2013. Av dette kom 18 000 fra endringer i befolkningen mellom 2012 og 2013, mens 12 000 kom fra

   Publikasjon