Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 389 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   ? Og skiller spesielle ukedager seg ut med mye hjemmearbeid? Datagrunnlag I tidsbruksundersøkelsen samles data inn ved at et representativt utvalg av befolkningen. Analyseenheten er døgn, ikke person. Basert på deltakernes opplysninger om sitt tidsmønster over to døgn får vi et gjennomsnittsbilde av tidsbruken i befolkningen som helhet, og i bestemte grupper

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   En av tre sysselsatte er pendlere Om lag en av tre sysselsatte er pendlere. Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. I utkantkommunene e

   Statistikk
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2002

   Publisert:

   . Samtidig var hensikten å kunne sammenligne resultatene med en tilsvarende undersøkelse i 4. kvartal 2000. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66. kvartal 2002 noe lavere, nærmere bestemt 22 000 færre funksjonshemmede, noe som utgjør ett prosentpoeng i andelen av befolkningen 16- 66 år

   Publikasjon
  • Arbeid

   Publisert:

   -åringene er utviklingen i sysselsettingsandel temmelig parallell med utviklingen blant befolkningen i alderen 16-74. Til sammenligning hadde befolkningen i alderen 16-74 år en avstand på 5,7 prosentpoeng i sysselsettingsandel mellom 1987 og 1993

   Artikkel
  • Hvor mange er egentlig arbeidsledige?

   Publisert:

   en definisjon av arbeidsledighet som er avtalt internasjonalt. Forfatter: Tor Petter Bø / Inger Håland Mange uten arbeid Av befolkningen i aldersgruppen 16-74

   Artikkel
  • Lik lønnsutvikling for kvinner og menn

   Publisert:

   Kvinners og menns lønn 1998-2002 Lik lønnsutvikling for kvinner og menn Publisert: 21. november 2003 Kvinner og menn har hatt tilnærmet lik lønnsutvikling i perioden fra 1998 til 2002 viser tall fra l

   Artikkel
  • God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

   Publisert:

   . desember 2003 Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid, særlig de som ikke er i arbeid. Forfatter: Odd Frank Vaage Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30

   Artikkel
  • Hvorfor jobber så få alenemødre?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/6 Hvorfor jobber så få alenemødre? Publisert: 10. desember 2003 Sammenlignet med mødre som lever i parforhold, er det en dobbelt så høy andel alenemødre uten tilknytning til arbe

   Artikkel
  • Den kjønnsdelte arbeidsmarknaden

   Publisert:

   bli sett i samanheng med at utdanningsnivået i befolkninga elles er stigande. Om vi ser på kva utdanning dei som er i jobb i dag har, ser vi at heile 40

   Artikkel
  • Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

   Publisert:

   høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Forfatter: Torkil Løwe Åpne og les artikkelen i PDF Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske høyde med sysselsatte i befolkningen for øvrig. Forfatter: Torkil Løwe SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001

   Publisert:

   Notater 2004/04 Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001 Publisert: 19. januar 2004 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kvaliteten i a

   Publikasjon
  • Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden

   Publisert:

   , får vi bedre belyst hvor utbredt deltids- og heltidsarbeid er i den kvinnelige befolkningen i de ulike land (figur 2. Eldre mest yrkesaktive i Norden Yrkesaktiviteten for personer over 50 år påvirkes i større grad av de ulike trygde- og pensjonsordningene landene imellom enn for befolkningen ellers

   Artikkel
  • Prester og fysioterapeuter lever lengst

   Publisert:

   sterkere dødelighetsnedgang i hele befolkningen enn vi vil få i de enkelte yrker. Om vi vil få en utjevning mellom yrkene er vanskelig å forutse. Historiske

   Artikkel
  • Arbeid

   Publisert:

   . Sterk variasjon i sysselsettingen blant de aller yngste For 16-19-åringene er utviklingen i sysselsettingsandel temmelig parallell med utviklingen blant befolkningen i alderen 16-74-åringene. Til sammenligning hadde befolkningen i alderen 16-74 år en avstand på 5,7 prosentpoeng i sysselsettingsandel mellom 1987 og 1993

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002

   Publisert:

   1,9 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,5 og 66,5 prosent. Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon