Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 383 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Deltidsarbeid - blir forskjellene utjevnet?

   Publisert:

   arbeidskraftundersøkelser (AKU) er basert på intervjuundersøkelser av representative utvalg av befolkningen i alderen 15-74 år for å. Om statistikken SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU) er basert på intervjuundersøkelser av representative utvalg av befolkningen 15-74 år for å

   Artikkel
  • Utdanningsnivå er viktigere enn bakgrunn

   Publisert:

   ). En viktig sammenlikningsgruppe er den øvrige befolkningen i alderen 20-29 år, det vil si de som verken er innvandrere eller) Uten innvandringsbakgrunn. Det vil si befolkningen for øvrig mellom 20-29 år eller majoriteten som verken er innvandrere eller

   Artikkel
  • Høyest andel statsansatte i Troms - lavest i Rogaland

   Publisert:

   . Formålet med disse statistikkene er å gi befolkningen og myndighetene økt kunnskap om statens virksomhet. Slik foregår

   Artikkel
  • Langtidsledighet blant innvandrere, mai 2011- 2012

   Publisert:

   : 4. september 2013 Denne rapporten tar for seg langtidsledige blant registrerte ledige innvandrere og sammenligner dem med arbeidsledige i befolkningen ellers. Innvandrere ligger bare 2 prosentpoeng over resten av befolkningen når det gjelder andelen langtidsledige blant de helt ledige, det vil si 48,6 mot 46,6 prosent. De

   Publikasjon
  • Er det arbeid til alle i Norden?

   Publisert:

   . Kort oppsummert peker vi på en økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger, og at det fødes færre barn. Det vil både være færre som bidrar til å finansiere og til å fravær av inntekt. Det gjelder spesielt i en situasjon der en stadig større del av befolkningen er i det vi kan definere som yrkespassiv alder

   Artikkel
  • Sosialhjelp og arbeid – best utsikter for unge

   Publisert:

   . Blant mottakere i alderen 18-66 år utgjorde unge i alderen 18-29 år 37 prosent i 2009, mens det var 23 prosent i befolkningen ellers. Særlig unge under 25 år var overrepresentert, 23 prosent, og 14 prosent i befolkningen ellers. Det er derimot færre eldre blant sosialhjelpsmottakerne enn i befolkningen

   Artikkel
  • Innvandrere på arbeidsmarkedet

   Data fra Arbeidskraftundersøkelsene

   Publisert:

   høyere andel midlertidig ansatte enn i befolkningen for øvrig. Deltidsarbeidende innvandrere har også en høyere andel som. som i befolkningen totalt eksklusive innvandrerne (over 80 prosent). Om lag 10 prosentpoeng lavere andel var det blant innvandrere fra Asia, Afrika etc

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013

   Publisert:

   gjennomførte årleg sidan 2002. Nær 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år svarte i 2. kvartal 2013 at dei har ei funksjonshemming

   Publikasjon
  • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

   Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

   Publisert:

   . Sammen med at befolkningen eldes, vil disse to trekkene med stor sikkerhet prege den

   Publikasjon
  • Virksomhetene ansetter flere innvandrere

   Publisert:

   årene 2008-2012 har den gjennomsnittlige innvandrerandelen i virksomheter økt. Innvandrere som andel av befolkningen har også. Innvandrere som andel av befolkningen har også gått opp, men ikke like mye. Dermed har innvandrerrepresentasjonen i virksomhetene blitt større. Også

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   utenlandsfødte i Skandinavia, 15 prosent av befolkningen ved inngangen til 2012, sammenlignet med 10 prosent i snitt for EU, et tall som oppgis av det europeiske statistikkbyrået Eurostat (2013). Det er også sett i forhold til folketallet. I Sverige utgjør flyktninger fra Irak 1,3 prosent av hele befolkningen, mens andelen er 0,4 i Norge og i Danmark

   Artikkel
  • Innvandringen økte sysselsettingen

   Publisert:

   økt innvandrerandel blant sysselsatte i Norge. Vi kan samtidig spore en stagnasjon og tidvis en viss tilbakegang i antall sysselsatte i resten av befolkningen, noe som også medvirker til økt innvandrerandel nedfelle seg i aldersfordelingen blant innvandrere og i resten av befolkningen. For eksempel utgjør aldersgruppen fra 25 til 39

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innenriksfødte med innvandrer­foreldre, etter foreldrenes fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall Norge Sverige Danmark Tyrkia 6 046 28 450 28 011 Polen 4 764 15 598 3 677 Irak 7

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   Innvandrere etter utvalgte fødeland. Norge, Sverige og Danmark. 1. januar 2012. Antall1 Norge Sverige Danmark 1Utenlandsfødte for Sverige. Tyrkia 10 696 43 909 32 379 Polen 67 339 72 865 28 043 Irak

   Artikkel
  • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

   Publisert:

   . Hele befolkningen 79,9 78,5 74,4 Innvandrere1 67,9 57,0 54,6 Av dette Norden 82,6 65,4 63,9 EU

   Artikkel