Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 383 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Færre bedrifter uten innvandrere

   Publisert:

   finne ut av dette er det derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i de regionene som de aktuelle bedriftene ligger i. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir indikatoren på

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2010

   Publisert:

   : 5. mars 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Flyktninger i Norge har lavere andel sysselsatte enn innvandrergruppen og befolkningen som helhet (der flyktninger inngår som undergruppe) og med hele befolkningen. Blant flyktningene finner vi en sysselsettingsandel på 50,8 prosent. Siden 4

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning

   Publisert:

   mindreårige var i arbeid eller utdanning ved utgangen av 2009. Dette er en god del lavere enn det vi finner i befolkningen i alt (85 prosent) og det er også mindreårige over 23 år er forskjellene opp til befolkningen ellers betydelig redusert. Blant de yngste (under 23 år) var det en forskjell

   Publikasjon
  • Nær to av tre jobber eller studerer

   Publisert:

   . Andelen er lavere enn totalt i befolkningen og i samme aldersgruppe, men på samme nivå som øvrige flyktninger. Forfatter: Kristin Henriksen. Andelen er lavere enn totalt i befolkningen og i samme aldersgruppe, men på samme nivå som øvrige flyktninger. Forfatter: Kristin Henriksen

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

   Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012

   Publisert:

   . Behovene for helsepersonell vil øke sterkt i årene framover på grunn av aldringen av befolkningen. På videregående nivå

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2010

   Publisert:

   Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere den øvrige befolkningen enn det innvandrere gjør

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia

   Hvor mange er i arbeid eller utdanning?

   Publisert:

   ) Ungdom uten innvandringsbakgrunn, dvs. befolkningen som verken er innvandrere eller har to innvandrerforeldre

   Publikasjon
  • Arbeidstilbud blant innvandrere

   Effektivitets- og fordelingsvirkninger av skattereformer

   Publisert:

   . Elastisitetene for innvandrere er forbausende like elastisitetene for den øvrige befolkningen. De totale lønnselastisitetene for innvandrere fra Asia, Afrika og øvrige befolkningen gir en total lønnselastisitet på -0,08 for den norske arbeidsstyrken i 2006

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2012

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2012 å. Av desse var 41 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var nær 75 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Utdanningsnivå betyr mer enn innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   . 3) Ungdom uten innvandrerbakgrunn, det vil si befolkningen som verken er innvandrere eller har to innvandrerforeldre. Disse omtales også som majoriteten. Samme. For befolkningen uten innvandrerbakgrunn ligger de to landenes andel aktive på

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

   Utvikling av et nytt beregningsopplegg

   Publisert:

   . Det ene er at innvandrerne utgjør en relativt liten gruppe av befolkningen og har i tillegg relativt høyt frafall i AKU. Svakhetene i AKU-data for innvandrere, svekker også kvaliteten på de vanlige AKU-tallene som gjelder hele befolkningen

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2011

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger i alderen 15 – 74 år, bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tallene for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år år som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2011. Tall for flyktninger sammenliknes med innvandrergruppen totalt og med hele befolkningen 15-74 år

   Publikasjon
  • Befolkning og arbeidsinnsats

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2013 Økonomisk utsyn 2012 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 7. mars 2013 En svært. Økonomisk utsyn 2012, Befolkning og arbeidsinnsats SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Grunnlag for vurdering av arbeidstilbudspotensialet i Norge på lang sikt

   Publisert:

   . Endringer i arbeidstilbudet kan ha tre hovedkilder: 1) demografi, dvs. endringer i befolkningen som er i yrkesaktiv alder; 2) sammensetningseffekter, dvs. endringer i fordelingen av den yrkesaktive befolkningen på grupper som er vedvarende ulike

   Publikasjon
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

   Statistikk