Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 378 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere

   Tilpasning til arbeidsmarkedet og offentlige velferdsordninger

   Publisert:

   . Andelen utvandrede var betydelig høyere blant innvandrere (1,9 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 prosent

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   på arbeidsmarknaden og sjå korleis deira situasjon skiljer seg frå andres. 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2010 å. Av desse var 43,6 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid. Dette er på om lag same nivå som i 4. kvartal 2009

   Publikasjon
  • Stabil yrkesdeltakelse, men økt ledighet

   Publisert:

   . Arbeidsstyrken som andel av befolkningen (yrkesdeltakelsen) sank med 1,1 prosentpoeng fra det rekordhøye. Arbeidsledighetsprosenten regnes av arbeidsstyrken. Yrkesfrekvens/yrkesdeltakelse omfatter både sysselsatte og arbeidsledige og viser forholdet mellom arbeidsstyrken og befolkningen

   Artikkel
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2008

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller gått ned med 4,4 prosentpoeng. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 69,7 prosent og i innvandrergruppen totalt 61,7 prosent

   Publikasjon
  • Hvem er hjemmearbeidende i dag?

   Publisert:

   sentralbyrå og er den viktigste datakilden for kunnskap om befolkningens tilknytning til arbeidsmarkledet. På den videste definisjonen av det å være husmor (husmor 3). Det er også flere husmødre blant innvandrerkvinner enn blant kvinner i resten av befolkningen

   Artikkel
  • Utvikling av statistikk om innvandrerandeler i bedrifter

   Publisert:

   • fordeling av bedrifter etter størrelsen på innvandrerandeler • innvandrerandelen i bedrifter i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i regionen hvor bedriften ligger. Tar vi hensyn til innvandringsandelen i befolkningen i de tre byene, kommer derimot Bergen ut med

   Publikasjon
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. kvartal 2009

   Tilpasning til arbeidsmarkedet og noen offentlige velferdsordninger

   Publisert:

   . Andelen utvandrede var betydelig høyere blant innvandrere (2,2 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 prosent

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2009

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Utdanningsnivå betyr mer enn innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   . Dette samsvarer med tendensene i hele befolkningen og blant innvandrere totalt. Når det gjelder prosentandelen under utdanning, var den derimot

   Artikkel
  • Stabil yrkesdeltakelse og ledighet

   Publisert:

   . Yrkesfrekvens/yrkesdeltakelse omfatter både sysselsatte og arbeidsledige og viser forholdet mellom arbeidsstyrken og befolkningen. Andelen sysselsatte viser forholdet mellom sysselsatte og befolkningen. Vekst i arbeidsstyrken over tid Hvis vi ser på

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

   Publisert:

   . Av hele befolkningen i alderen 20-64 år oppga 4 prosent, 105 000 personer, at de hadde omsorgsansvar for pleietrengende voksne familiemedlemmer i eller utenfor egen husholdning. Her

   Publikasjon
  • How are educational groups affected by economic shocks and trends?

   Publisert:

   arbeidskraft gjennom både en høyere arbeidsinnvandring og en høyere yrkesdeltakelse blant den eksisterende befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   . Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir denne indikatoren på

   Publikasjon