Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 382 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Normalisering av deltidsarbeidet

   En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 071 En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene Normalisering av deltidsarbeidet Publisert: 2. april 1989 Denne analysen belyser kvinners for

   Publikasjon
  • Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU Publisert: 3. oktober 1994 Andelen yrkesaktive kvinner er klart høyere i Norge enn i de fleste EU-land. Det har bl.a. sammenheng med at

   Artikkel
  • Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet Publisert: 3. mars 1997 Norden oppfattes ofte som et område med lik politikk og praksis, men nordiske kvinner er ikke alltid så like n

   Artikkel
  • Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive Publisert: 3. mars 1997 Etter 1960 har yrkesaktiviteten blant menn vært avtagende. En utstøting fra yrkeslivet av helsemessige g

   Artikkel
  • Store forskjeller i dødeligheten mellom yrker

   Publisert:

   første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter

   Artikkel
  • Fra arbeidsledighet til knapphet på arbeidskraft

   Publisert:

   år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på

   Artikkel
  • Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program

   Publisert:

   Notater 2000/13 Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program Publisert: 5. oktober 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

   Publikasjon
  • 10 000 flere i vest

   Publisert:

   første verdenskrigen utgjorde antallet arbeidere litt over 5 prosent av hele befolkningen. Mens det tok nær 50 år før antallet industriarbeidere steg fra 1 til 3 prosent av befolkningen (1850-1897), tok det bare 20 år

   Artikkel
  • Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

   Publisert:

   . Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning

   Artikkel
  • Sykepleiernes tilpasning i arbeidsmarkedet

   En kort beskrivelse av teorier og dataregistre

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings-og utdanningsstatistik Emne Metoder og dokumentasjon Antall sider 46 Målform

   Publikasjon
  • Læreryrket: utfordrende og belastende

   Publisert:

   . Den tilsvarende andelen i befolkningen generelt var 77 prosent. Dette har en naturlig forklaring, i og med at. Det ser ut til at lærerne er mer fornøyd enn gjennomsnittet i den yrkesaktive befolkningen

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2000

   Publisert:

   med den for hele befolkningen samlet. Lavest andel i arbeid finner vi blant irakiske og somaliske flyktninger. Som for de

   Publikasjon
  • Godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft

   Publisert:

   . Det er imidlertid tilfellet i makromodellen MODAG (se Cappelen 1992) der yrkesdeltakingen for en grov gruppering av befolkningen etter kjønn og alder (men ikke utdanning) blant annet blir. Over halvparten av veksten i arbeidstilbudet frem til 2010 kan tilskrives demografiske faktorer og har sammenheng med fortsatt vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder. Resten kan

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020

   Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD

   Publisert:

   Tønseth og Seksjon for befolkning og utdanning ved Torill Vangen for nyttige råd. Erling Steen, Sosial- og helsedirektoratet

   Publikasjon
  • Endringer i mødres og fedres arbeidstid på 1990-tallet

   Publisert:

   befolkningen. Data samles inn gjennom utvalgsundersøkelser. I den løpende rapporteringen publiseres tall for menn og kvinner i ulike aldersgrupper. For gifte

   Artikkel