Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 370 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Normalisering av deltidsarbeidet

   En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 071 En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene Normalisering av deltidsarbeidet Publisert: 2. april 1989 Denne analysen belyser kvinners for

   Publikasjon
  • Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU Publisert: 3. oktober 1994 Andelen yrkesaktive kvinner er klart høyere i Norge enn i de fleste EU-land. Det har bl.a. sammenheng med at

   Artikkel
  • Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet Publisert: 3. mars 1997 Norden oppfattes ofte som et område med lik politikk og praksis, men nordiske kvinner er ikke alltid så like n

   Artikkel
  • Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive Publisert: 3. mars 1997 Etter 1960 har yrkesaktiviteten blant menn vært avtagende. En utstøting fra yrkeslivet av helsemessige g

   Artikkel
  • Store forskjeller i dødeligheten mellom yrker

   Publisert:

   første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter

   Artikkel
  • Fra arbeidsledighet til knapphet på arbeidskraft

   Publisert:

   år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på

   Artikkel
  • Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program

   Publisert:

   Notater 2000/13 Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program Publisert: 5. oktober 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

   Publikasjon
  • Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

   Publisert:

   . Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning

   Artikkel
  • Sykepleiernes tilpasning i arbeidsmarkedet

   En kort beskrivelse av teorier og dataregistre

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings-og utdanningsstatistik Emne Metoder og dokumentasjon Antall sider 46 Målform

   Publikasjon
  • Læreryrket: utfordrende og belastende

   Publisert:

   . Den tilsvarende andelen i befolkningen generelt var 77 prosent. Dette har en naturlig forklaring, i og med at. Det ser ut til at lærerne er mer fornøyd enn gjennomsnittet i den yrkesaktive befolkningen

   Artikkel
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2000

   Publisert:

   med den for hele befolkningen samlet. Lavest andel i arbeid finner vi blant irakiske og somaliske flyktninger. Som for de

   Publikasjon
  • Godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft

   Publisert:

   . Det er imidlertid tilfellet i makromodellen MODAG (se Cappelen 1992) der yrkesdeltakingen for en grov gruppering av befolkningen etter kjønn og alder (men ikke utdanning) blant annet blir. Over halvparten av veksten i arbeidstilbudet frem til 2010 kan tilskrives demografiske faktorer og har sammenheng med fortsatt vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder. Resten kan

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020

   Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD

   Publisert:

   Tønseth og Seksjon for befolkning og utdanning ved Torill Vangen for nyttige råd. Erling Steen, Sosial- og helsedirektoratet

   Publikasjon
  • Endringer i mødres og fedres arbeidstid på 1990-tallet

   Publisert:

   befolkningen. Data samles inn gjennom utvalgsundersøkelser. I den løpende rapporteringen publiseres tall for menn og kvinner i ulike aldersgrupper. For gifte

   Artikkel
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   ? Og skiller spesielle ukedager seg ut med mye hjemmearbeid? Datagrunnlag I tidsbruksundersøkelsen samles data inn ved at et representativt utvalg av befolkningen. Analyseenheten er døgn, ikke person. Basert på deltakernes opplysninger om sitt tidsmønster over to døgn får vi et gjennomsnittsbilde av tidsbruken i befolkningen som helhet, og i bestemte grupper

   Artikkel