Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 271 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU Publisert: 3. oktober 1994 Andelen yrkesaktive kvinner er klart høyere i Norge enn i de fleste EU-land. Det har bl.a. sammenheng med at

   Artikkel
  • Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet Publisert: 3. mars 1997 Norden oppfattes ofte som et område med lik politikk og praksis, men nordiske kvinner er ikke alltid så like n

   Artikkel
  • Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive Publisert: 3. mars 1997 Etter 1960 har yrkesaktiviteten blant menn vært avtagende. En utstøting fra yrkeslivet av helsemessige g

   Artikkel
  • Store forskjeller i dødeligheten mellom yrker

   Publisert:

   første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter

   Artikkel
  • Fra arbeidsledighet til knapphet på arbeidskraft

   Publisert:

   år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på

   Artikkel
  • 10 000 flere i vest

   Publisert:

   første verdenskrigen utgjorde antallet arbeidere litt over 5 prosent av hele befolkningen. Mens det tok nær 50 år før antallet industriarbeidere steg fra 1 til 3 prosent av befolkningen (1850-1897), tok det bare 20 år

   Artikkel
  • Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

   Publisert:

   . Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning

   Artikkel
  • Læreryrket: utfordrende og belastende

   Publisert:

   . Den tilsvarende andelen i befolkningen generelt var 77 prosent. Dette har en naturlig forklaring, i og med at. Det ser ut til at lærerne er mer fornøyd enn gjennomsnittet i den yrkesaktive befolkningen

   Artikkel
  • Godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel for de fleste typer arbeidskraft

   Publisert:

   . Det er imidlertid tilfellet i makromodellen MODAG (se Cappelen 1992) der yrkesdeltakingen for en grov gruppering av befolkningen etter kjønn og alder (men ikke utdanning) blant annet blir. Over halvparten av veksten i arbeidstilbudet frem til 2010 kan tilskrives demografiske faktorer og har sammenheng med fortsatt vekst i befolkningen i yrkesaktiv alder. Resten kan

   Artikkel
  • Endringer i mødres og fedres arbeidstid på 1990-tallet

   Publisert:

   befolkningen. Data samles inn gjennom utvalgsundersøkelser. I den løpende rapporteringen publiseres tall for menn og kvinner i ulike aldersgrupper. For gifte

   Artikkel
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   ? Og skiller spesielle ukedager seg ut med mye hjemmearbeid? Datagrunnlag I tidsbruksundersøkelsen samles data inn ved at et representativt utvalg av befolkningen. Analyseenheten er døgn, ikke person. Basert på deltakernes opplysninger om sitt tidsmønster over to døgn får vi et gjennomsnittsbilde av tidsbruken i befolkningen som helhet, og i bestemte grupper

   Artikkel
  • Arbeid

   Publisert:

   -åringene er utviklingen i sysselsettingsandel temmelig parallell med utviklingen blant befolkningen i alderen 16-74. Til sammenligning hadde befolkningen i alderen 16-74 år en avstand på 5,7 prosentpoeng i sysselsettingsandel mellom 1987 og 1993

   Artikkel
  • Hvor mange er egentlig arbeidsledige?

   Publisert:

   en definisjon av arbeidsledighet som er avtalt internasjonalt. Forfatter: Tor Petter Bø / Inger Håland Mange uten arbeid Av befolkningen i aldersgruppen 16-74

   Artikkel
  • Lik lønnsutvikling for kvinner og menn

   Publisert:

   Kvinners og menns lønn 1998-2002 Lik lønnsutvikling for kvinner og menn Publisert: 21. november 2003 Kvinner og menn har hatt tilnærmet lik lønnsutvikling i perioden fra 1998 til 2002 viser tall fra l

   Artikkel
  • God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

   Publisert:

   . desember 2003 Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den tiden unge eldre bruker til inntektsarbeid, særlig de som ikke er i arbeid. Forfatter: Odd Frank Vaage Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30

   Artikkel