Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 262 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Halvparten i arbeid etter sju år

   Publisert:

   . Ikke alle er i aktiviteter rettet mot arbeidsmarkedet I Norges befolkning vil det til enhver tid være ganske mange voksne som ikke er i arbeid eller utdanning, noe som også gjelder for overføringsflyktninger. Ser vi på hele befolkningen, er mange av disse alderspensjonister, men blant overføringsflyktninger

   Artikkel
  • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2020

   Publisert:

   Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2020 Publisert: 28. januar 2021 70,4 prosent² av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2020. Forfatter: Tonje Køber / Ole Sandvik 70,4 prosent

   Artikkel
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona

   Publisert:

   Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona Publisert: 4. mars 2021 Endret: 4. mars 2021 11:00 Fra 2019 til 2020 har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt, samtidig som de har bl

   Artikkel
  • Alder og yrke påvirker lønnsgapet

   Publisert:

   Alder og yrke påvirker lønnsgapet Publisert: 16. november 2020 Likelønnsdagen i år faller på 16. november, basert på at gjennomsnittlig månedslønn for kvinner er 87,6 prosent av menns. Det er store fo

   Artikkel
  • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019

   Publisert:

   Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019 Publisert: 23. januar 2020 70,5 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 70,5 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2019. Forfatter: Tonje Køber / Ole Sandvik / Tor Petter

   Artikkel
  • Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

   Publisert:

   Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Publisert: 4. mars 2020 Endret: 6. mars 2020 Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid e

   Artikkel
  • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2018

   Publisert:

   Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2018 Publisert: 24. januar 2019 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2018. Forfatter: Tonje Køber / Ole Sandvik / Tor Petter

   Artikkel
  • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017

   Publisert:

   Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017 Publisert: 25. oktober 2018 Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2017. Forfatter: Tonje Køber, Ole Sandvik og Tor Petter

   Artikkel
  • Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster?

   Publisert:

   . I denne artikkelen tar vi for oss den kjønnsmessige fordelingen på yrkesgrupper, og hvordan denne arter seg for innvandrere sammenliknet med befolkningen uten innvandrerbakgrunn (dvs. majoriteten næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge (i Det sentrale folkeregisteret

   Artikkel
  • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

   Publisert:

   På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Publisert: 5. mars 2019 Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 p

   Artikkel
  • Befolkning og arbeidsinnsats

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2016 Økonomisk utsyn 2015 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 10. mars 2016 Endret: 11. mars 2016 Befolkningen av bosatte fortsatte å øke også i 2015, men saktere enn i de 8 foregående årene

   Artikkel
  • Befolkning og arbeidsinnsats

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2017 Økonomisk utsyn 2016 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 9 å synke. Nedgangskonjunkturen og tiltakende aldring i befolkningen bidro til fortsatt nedgang i den samlede yrkesdeltakingen for aldersgruppen 15-74 år

   Artikkel
  • Befolkning og arbeidsinnsats

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2014 Økonomisk utsyn 2013 Befolkning og arbeidsinnsats Publisert: 13. mars 2014. Yrkesdeltakingen regnet i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år fortsatte å falle svakt, mens pensjonsreformen trolig har vært en medvirkende årsak til

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   Befolkningen og noen innvanderergrupper etter sentralitet. 1.1. 2017. Prosent Befolkningen Alle innvandrere Innvandre fra

   Artikkel
  • Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet

   Publisert:

   sysselsetting omkring 80 prosent siden 2002. Til sammenligning ligger sysselsettingen i hele befolkningen rundt 70 prosent. Tilsvarende tall for arbeidsinnvandrere prosent av befolkningen i Norge bor i de minst sentrale kommunene, og 68 prosent i de mest sentrale. Innvandrerne under ett bor mer sentralt, 6 prosent

   Artikkel