Artikler om prisindeks for brukte boliger

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Boligprisene opp 1,2 prosent Artikkel 12. juli

  Prisene på brukte boliger økte med 1,2 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2024. Nord-Norge hadde den sterkeste prisøkningen.

 2. Boligprisene litt opp siste kvartal Artikkel 12. april

  Prisene på brukte boliger økte med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Regionene i vest hadde den sterkeste prisøkningen.

 3. Boligprisene ned 0,5 prosent i 2023 Artikkel 12. januar

  Prisene på brukte boliger var 0,5 prosent lavere i 2023 sammenlignet med 2022. Det har vært små prisendringer i årets siste kvartal, når man tar hensyn til sesongvariasjoner.

2023

 1. Boligprisene ned 1,1 prosent Artikkel 12. oktober

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en nedgang på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2023.

 2. Svakt økende boligpriser Artikkel 12. juli

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en økning på 1,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2023.

 3. Små endringer i boligprisene Artikkel 13. april

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en nedgang på 0,3 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

 4. Boligprisene faller Artikkel 12. januar

  For første gang på lang tid viser sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger en nedgang. Prisene faller med 0,9 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2022.

2022

 1. Boligprisene flater ut Artikkel 14. oktober

  Prisene på brukte boliger er på landsbasis uendret mellom 2. og 3. kvartal, korrigert for normale sesongvariasjoner. Dette er den svakeste prisutviklingen siden koronaen traff Norge. På regionalt nivå utvikler prisene seg imidlertid i litt forskjellige retninger.

 2. Boligprisene økte med 1,7 prosent Artikkel 8. juli

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal.

 3. Fortsatt økning i boligprisene Artikkel 8. april

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022.

 4. Slik kan kommunereformen påvirke eiendomsskatten din Artikkel 11. mars

  Eiendomsskatt kreves inn av kommunen og fastsettes ut fra boligens markedsverdi. Siden kommunereformen har ført til nye kommunegrenser kan det påvirke boligverdien til enkelte boligeiere.

 5. Boligprisveksten flater ut Artikkel 12. januar

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 0,8 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2021.

2021

 1. Boligprisøkningen flater ut Artikkel 12. oktober

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021. Boligprisene øker svakere enn i de foregående kvartalene.

 2. Boligprisøkningen fortsetter Artikkel 9. juli

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021. Boligprisene fortsetter altså å øke.