Prisindeksen for brukte boliger viser økning i 2. kvartal i alle regioner bortsett fra Innlandet som hadde en nedgang på 0,1 prosent. Sterkest var prisøkningen i Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen. Her økte prisene med 3,3 prosent.

Prisene på eneboliger økte 2,0 prosent justert for sesongsvingninger. For småhus og blokkleiligheter økte prisene med henholdsvis 1,3 og 1,5 prosent.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Prisøkning i forhold til 2. kvartal 2021

Sammenlignet med 2. kvartal 2021 økte prisene med 6,4 prosent. Prisene økte i samtlige regioner. Prisøkningen var sterkest i Trøndelag uten Trondheim med 9,5 prosent. Den svakeste prisøkningen hadde Innlandet med 3,1 prosent. Av storbyene var prisøkningen sterkest i Trondheim med 8,7 prosent og svakest i Oslo med Bærum med 5,7 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent