Prisindeksen for brukte boliger viser økning i 1. kvartal i alle regioner. Sterkest var prisøkningen i Trondheim samt Agder og Rogaland utenom Stavanger. Her økte prisene med 3,6 prosent.

Prisene på småhus økte mest, med 3,4 prosent, mens for blokkleiligheter og eneboliger økte prisene henholdsvis 3,0 og 1,6 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Prisøkning i forhold til 1. kvartal 2021

Sammenlignet med 1. kvartal 2021 økte prisene med 7,1 prosent. Prisene økte i samtlige regioner. Prisøkningen var sterkest i Trondheim med 11,4 prosent. Den svakeste prisøkningen hadde Oslo med Bærum med 5,6 prosent, fulgt av Akershus utenom Bærum med 6,1 prosent. Prisøkningen i Bergen var på 6,3 prosent. I Stavanger steg prisene med 8,3 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent