Prisene på eneboliger og blokkleiligheter gikk ned med hhv. 1,4 og 1,2 prosent, justert for sesongvariasjoner. På småhus var prisene uendret.

Boligprisene gikk ned i 9 av 11 regioner i 3. kvartal. Bare de to regionene Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen og Agder og Rogaland uten Stavanger hadde prisøkning. Økningen der var beskjeden, med under en prosent. Den største nedgangen i boligprisene var i Østlandsregionen utenom Oslo med rundt 1,5 prosent.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Nedgang på landsbasis i forhold til 3. kvartal 2022

I landet som helhet falt prisene med 1,3 prosent i forhold til 3. kvartal i 2022. Boligene i Innlandet falt mest i pris, med 3,9 prosent. Stavanger var regionen med sterkest prisvekst med 2,5 prosent. I de andre tre storbyene gikk boligprisene ned. Størst nedgang hadde Bergen med 2,2 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent