Prisindeksen for brukte boliger viser økning i 3. kvartal i fem regioner og nedgang i seks regioner. Sterkest nedgang hadde Akershus uten Bærum med 1,5 prosent, justert for sesongendring. Økningen var sterkest i Innlandet med 2,4 prosent.  

Av de ulike boligtypene falt prisene på eneboliger og småhus med henholdsvis 0,2 og 0,8 prosent, mens prisene på blokkleiligheter økte med 0,7 prosent justert for sesongsvingninger

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Prisøkning i forhold til 3. kvartal 2021

Sammenlignet med 3. kvartal 2021 økte prisene med 4,8 prosent. Prisene økte i samtlige regioner. Prisøkningen var sterkest i Agder og Rogaland uten Stavanger med 7,2 prosent. Den svakeste prisøkningen hadde Akershus uten Bærum med 0,8 prosent. Av storbyene var prisøkningen sterkest i Trondheim med 5,5 prosent og svakest i Stavanger med 3,4 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent¹

¹ Y-aksetittelen ble rettet fra "Indeks" til "Prosent" 14. oktober 2022 kl. 09.42.