Prisene på blokkleiligheter økte mest. De steg med 2,4 prosent, justert for sesongvariasjoner. På eneboliger og småhus økte prisene med henholdsvis 0,7 og 0,5 prosent.

Boligprisene økte i 10 av 11 regioner i 2. kvartal. Den sterkeste prisøkningen hadde Trøndelag uten Trondheim, med 3,0 prosent. Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen var eneste region med prisfall, her falt prisene med 0,5 prosent.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Tilnærmet likt 2. kvartal 2022

I landet som helhet var prisene nesten som i 2. kvartal i 2022, med et fall på 0,1 prosent. Boligene i Agder og Rogaland uten Stavanger økte mest i pris, med 3,2 prosent. Den sterkeste prisnedgangen hadde Akershus uten Bærum med et fall på 1,7 prosent. Av de fire storbyene var det kun i Stavanger prisene gikk opp, her økte prisene med 2,4 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent