Kommunale tilskudd til frivillige lag og foreninger

Tabell 1: Frivillige lag og foreninger som mottar kommunale tilskudd. Antall lag og tilskudd i 1 000 kr

Medlemskap og frivillig innsats i kulturaktiviteter

Tabell 2: Andel av befolkningen som er medlem i teatergruppe, kunstforening eller idrettslag på fritiden, etter ulike befolkningsgrupper. 2021. Prosent

Tabell 3: Andel personer med innvandrerbakgrunn som er medlem i teatergruppe, kunstforening eller idrettslag på fritiden, etter ulike kjennetegn. 2021. Prosent

Engasjement og frivillig innsats i kulturvernet

Tabell 4: Frivillig aktivitet for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i andel av befolkningen etter aktivitet, bosettingsstrøk, kjønn og alder. Prosent

Sysselsetting

Tabell 5: Sysselsettingsvekst i kulturnæringene og alle næringene, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 6: Sysselsatte i kulturell og kreativ næring, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 7: Sysselsettingsvekst i kulturell og kreativ næring, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal. Prosent

Tabell 8: Sysselsatte i i kulturell og kreativ næring, etter kulturområde og sektor. 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 9: Sysselsatte i kulturell og kreativ næring etter fylker, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 10: Sysselsatte i kulturområdet Litteratur, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 11: Sysselsatte i kulturområdet Trykte og digitale medier, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 12: Sysselsatte i kulturområdet Dataspill, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 13: Sysselsatte i kulturområdet Musikk, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 14: Sysselsatte i kulturområdet Film, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 15: Sysselsatte i kulturområdet Arkitektur, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 16: Sysselsatte i kulturområdet Design, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 17: Sysselsatte i kulturområdet Scenekunst, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 18: Sysselsatte i kulturområdet Visuell kunst, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 19: Sysselsatte i kulturområdet Annen kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 20: Sysselsatte i kulturområdet Drift av bibliotek, arkiv, museum og annen kulturvirksomhet, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 21: Sysselsatte i kulturområdet Reklame og event, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 22: Sysselsatte i kulturområdet Undervisning, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 23: Sysselsatte i kulturområdet Oversettelse- og tolkevirksomhet. 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 24: Sysselsatte i hele landet, alle næringer, etter fylke og sektor, 15-74 år, registerbasert. Per 4. kvartal

Tabell 25: Sysselsatte etter utvalgte kulturområder og kjønn. Per 4. kvartal

Tabell 26: Arbeidstakere i ulike næringer innenfor kulturell og kreativ næring, etter innvandringsbakgrunn og kjønn. Per 4. kvartal 2022

 

Foretak

Tabell 27: Foretak 1. januar 2021 - 1. januar 2022, nyetablerte foretak 2021-2022 og nedlagte foretak 2021, etter kulturområde og næring

Tabell 28: Foretak. Omsetning og sysselsetting. Utvalgte kulturområder

Tabell 29: Foretak. Antall foretak i utvalgte kulturområder, etter fylke

Tabell 30: Foretak. Omsetning i utvalgte kulturområder, etter fylke, i millioner kroner

Tabell 31: Foretak. Sysselsetting i utvalgte kulturområder, etter fylke

Tabell 32: Sysselsatte etter kulturområde og organisasjonsform. 4 kvartal