395468
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar-forelopige
395468
statistikk
2020-01-28T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
korn, Korn og oljevekster, areal og avlinger, gårdsbruk, hvete, bygg, havre, rugJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Korn og oljevekster, areal og avlinger

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

1,0 %

økning i total kornavling fra 2014 til 2019

Korn. Avling. 1 000 tonn
2019Prosent endring fra
2018 - 20192014 - 2019
Korn i alt1 250,068,21,0
Hvete441,0220,313,2
Bygg539,022,22,2
Havre220,040,5-22,3
Rug og rughvete50,0532,931,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke

Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterDekar
Korn i altHvete i altVårhveteHøsthveteRug og rughveteByggHavreOljevekster
200914 0193 060 900816 000559 200256 80071 2001 363 400810 30043 200
201013 5333 011 400720 800535 000185 90067 6001 461 800761 10059 300
201113 0802 987 500738 900597 400141 50052 8001 479 700716 00052 000
201212 5322 942 100669 800650 10019 70014 8001 565 300692 20054 900
201311 7452 860 600548 400457 10091 30030 1001 593 900688 20034 600
201411 5112 837 500791 699586 200205 50060 9001 265 100719 80041 000
201511 2682 827 200857 600481 800375 800104 1001 232 900632 60034 800
201611 2072 850 700667 700553 500114 20045 7001 375 600761 70041 500
201710 9552 867 900757 500454 800302 80085 6001 348 600676 21123 100
201810 5062 799 800586 500487 30099 27533 3001 479 500698 30032 800
 
2018
Østfold (-2019)1 775547 200191 000148 50042 5006 200191 000158 30013 400
Akershus og Oslo1 546565 60099 90077 80022 0009 600238 000217 7007 800
Hedmark (-2019)1 482520 80059 50055 7003 8002 400339 300119 2001 300
Oppland (-2019)872173 80016 80016 000800500139 40017 000500
Buskerud (-2019)926196 30066 70058 5008 2001 40068 00060 0002 300
Vestfold (-2019)965234 800119 900105 00014 90011 80058 00045 0006 000
Telemark (-2019)38061 70020 80019 4001 4001 00016 80023 1001 200
Aust-Agder (-2019)525 300200200--1 7003 300-
Vest-Agder (-2019)454 000:::-2 0002 100-
Rogaland19821 7001 1001 100-10018 4002 100-
Hordaland (-2019)4200----200:-
Sogn og Fjordane (-2019)::----::-
Møre og Romsdal9011 000:::-9 8001 200-
Trøndelag - Trööndelage2 150454 80010 5004 9005 600200395 20048 800400
Sør-Trøndelag (-2017)000000000
Nord-Trøndelag (-2017)000000000
Nordland152 200----1 800500-
Troms - Romsa (-2019):::::::--
Finnmark - Finnmárku (-2019):::::::--

Tabell 2 
Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke

Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
1 000 tonnKilo per dekar
Korn i altHveteByggHavreRug og rughveteHveteByggHavreRug og rughvete
20031 287,3349,5584,8333,619,4461362393436
20081 386,8453,3558,2327,847,6487430421583
20091 054,9278,0473,0276,527,4341347341385
20101 205,8331,4541,2299,034,2460370393506
20111 026,7284,6494,6231,316,3385334323308
20121 084,7274,7573,2231,94,9410366335331
2013965,2213,0515,3224,212,7388323326422
20141 238,1389,6527,4283,038,1492417393626
20151 357,9495,2510,7285,866,2577414452636
20161 326,0309,4634,8358,723,1463461471505
20171 307,3400,5574,1282,750,0529426418597
2018743,0137,7440,9156,67,9235298224237
 
Fylke
Østfold (-2019)130,043,849,135,61,5229246257225
Akershus og Oslo122,320,155,944,12,1201222235203
Hedmark (-2019)168,118,8115,733,10,5316199341277
Oppland (-2019)37,83,931,02,80,1233157222164
Buskerud (-2019)39,514,214,410,70,2212121213179
Vestfold (-2019)57,329,015,69,53,2242269269211
Telemark (-2019)13,54,54,34,40,3218275259190
Aust-Agder (-2019)0,70,10,40,3-229-22292
Vest-Agder (-2019)1,00,00,50,5---257230
Rogaland8,20,17,50,70,04796408310
Hordaland (-2019)0,0-0,0----247:
Sogn og Fjordane (-2019):::::---:
Møre og Romsdal1,2-1,20,1-:-11970
Trøndelag - Trööndelage162,93,2144,714,90,0307165366304
Sør-Trøndelag (-2017)0,00,00,00,00,00000
Nord-Trøndelag (-2017)0,00,00,00,00,00000
Nordland0,4-0,40,0---20694
Troms - Romsa (-2019):::::--:-
Finnmark - Finnmárku (-2019):::::--:-

Tabell 3 
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke

Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterEtter størrelsen på areal av korn- og oljevekster
1-49 dekar50-99 dekar100-199 dekar200-399 dekar400 dekar og over
200914 0191 5782 8174 2143 4701 940
201013 5331 4622 6874 0343 3941 956
201113 0801 3462 5503 9023 3181 964
201212 5321 2162 4143 7223 2081 972
201311 7451 1462 1763 4563 0481 919
201411 5111 0632 1543 3732 9841 937
201511 2681 0342 0503 2862 9451 953
201611 2071 0082 0193 2562 9301 994
201710 9559301 9823 1452 8722 026
201810 5068361 8413 0162 8122 001
 
2018
Østfold (-2019)1 77569223470591422
Akershus og Oslo1 54662173381461469
Hedmark (-2019)1 48284191344414449
Oppland (-2019)872113199262197101
Buskerud (-2019)92682206315203120
Vestfold (-2019)96578190296241160
Telemark (-2019)380461231146928
Aust-Agder (-2019)521616137-
Vest-Agder (-2019)4514225::
Rogaland198576547245
Hordaland (-2019)4:-:--
Sogn og Fjordane (-2019):::---
Møre og Romsdal9013362813-
Trøndelag - Trööndelage2 150189392738588243
Sør-Trøndelag (-2017)000000
Nord-Trøndelag (-2017)000000
Nordland1554:::
Troms - Romsa (-2019)::----
Finnmark - Finnmárku (-2019)::----

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge. Tall for siste årgang er foreløpige.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Foreløpige tall: Fylke

Endelige tall: Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir lagret i SSB.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning (EØF) 837/90

Produksjon

Omfang

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Datakilder og utvalg

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes fylkesvise avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på lands- og fylkesnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrete kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter. Dette gir mulighet til å utarbeide tall på kommunenivå ved publisering av endelige tall.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det blir gjennomført maskinelle kontroller for å avdekke av registreringsfeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra forrige måling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB