Korn og oljevekster, areal og avlinger

Til toppen

07480: Kornavling per dekar (kg) 1989 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 27

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp november 2020.