Korn og oljevekster, areal og avlinger

Til toppen

04607: Areal av korn- og oljevekster (F) 2001 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster , Korn i alt (dekar) , Hvete i alt (dekar) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000