Korn og oljevekster, areal og avlinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04607: Areal av korn- og oljevekster (F) 2001 - 2022

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
20.02.2024 08:00
Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster:
driftsenheter
Korn i alt (dekar):
dekar
Hvete i alt (dekar):
dekar
Vårhvete (dekar):
dekar
Høsthvete (dekar):
dekar
Rug og rughvete (dekar):
dekar
Bygg (dekar):
dekar
Havre (dekar):
dekar
Oljevekster (dekar):
dekar
Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster:
31.07
Korn i alt (dekar):
31.07
Hvete i alt (dekar):
31.07
Vårhvete (dekar):
31.07
Høsthvete (dekar):
31.07
Rug og rughvete (dekar):
31.07
Bygg (dekar):
31.07
Havre (dekar):
31.07
Oljevekster (dekar):
31.07
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter med korn- og oljevekster , Korn i alt (dekar) , Hvete i alt (dekar) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000