Potet- og grovfôravlingar

Oppdatert: 23. februar 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Endring i potetavling
Avling av grovfôr og poteter. 1 000 tonn

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over avlinga av potet og grovfôrvekstar.

Kontakt