Artikler om skogavvirkning for salg

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Skogeierne i Elverum solgte mest tømmer Artikkel 29. mai

  I alt ble det hogd 11 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2023, en nedgang på 5 prosent fra rekordåret 2022. Blant kommunene var det Elverum som var på topp med 307 000 kubikkmeter.

 2. Tømmerprisen opp 95 kroner på ett år Artikkel 23. april

  Skogeierne fikk i gjennomsnitt 619 kroner per kubikkmeter tømmer de solgte til industrien i 1. kvartal 2024. Det er den høyeste nominelle tømmerprisen i ett kvartal noensinne.

 3. Økte tømmerpriser, men mindre hogstkvantum Artikkel 23. januar

  Gjennomsnittsprisen for tømmer solgt til industrien var 8 prosent høyere i 2023 enn året før. Samlet hogstkvantum gikk likevel ned med 500 000 kubikkmeter. I alt ble det hogd 11 millioner kubikkmeter tømmer for salg i 2023.

2023

 1. Prisøkning, men nedgang i hogsten Artikkel 20. oktober

  Selv om gjennomsnittsprisen var 8 prosent høyere i 3. kvartal 2023 enn i samme kvartal året før, ble det hogd mindre. I gjennomsnitt var tømmerprisen 552 kroner per kubikkmeter, den høyeste nominelle prisen som er registrert i ett kvartal.

 2. Skogeierne hogde mer tømmer enn noensinne Artikkel 30. januar

  I alt ble det hogd 11,5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 2022. Det er en økning på 60 000 kubikkmeter fra året før og det største årlige hogstkvantumet som er registrert.

2022

 1. Massevirkeprisene øker Artikkel 21. oktober

  Prisen på massevirke økte med 25 prosent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. I gjennomsnitt for furu og gran fikk skogeieren 320 kroner for kubikkmeteren, noe som er 63 kroner mer enn i 3. kvartal 2021.

 2. Rekordhøy tømmerpris Artikkel 19. august

  Gjennomsnittlig nominell tømmerpris for alt tømmer solgt i 2. kvartal 2022, endte på 501 kroner per kubikkmeter. Det er den høyeste nominelle tømmerprisen som er registrert i ett kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var prisøkningen på 16 prosent.

 3. Ny hogstrekord i 1. kvartal Artikkel 25. april

  Det ble satt ny hogstrekord i 1. kvartal 2022. I alt solgte skogeierne 3,2 millioner kubikkmeter industrivirke. Gjennomsnittlig tømmerpris har aldri vært høyere i ett kvartal målt i nominell kroneverdi.

 4. Rekordhøy tømmerhogst Artikkel 31. januar

  Det ble solgt 11,5 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2021. Det er 1,2 millioner kubikkmeter eller 11,7 prosent mer enn året før. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

2021

 1. Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 32 prosent til nye høyder Artikkel 22. oktober

  Både hogstkvantum og tømmerpriser økte betydelig fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. I gjennomsnitt fikk skogeieren 476 kroner for kubikkmeteren, som er den nominelt høyeste tømmerprisen i et kvartal noen gang.

 2. Sagtømmerprisen opp 20 prosent Artikkel 13. august

  Skogeierne solgte 3 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2. kvartal 2021. Sammenlignet med 2. kvartal 2020 var det en økning på 16 prosent. Gjennomsnittsprisen for alt tømmeret var 432 kroner, en økning på 13,7 prosent.