Gjennomsnittsprisen for massevirke av furu og gran økte med henholdsvis 20 og 28 prosent i 3. kvartal 2022. Skogeierne fikk 326 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 297 kroner for furutømmer til massevirke. Prisen på massevirke har ikke vært så høy siden 3. kvartal 2019.

I alt ble det avvirket 2,6 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 3. kvartal 2022. Det er en nedgang på 2 prosent fra 3.kvartal 2021. Gjennomsnittlig tømmerpris for alt virke var 512 kroner per kubikkmeter, en økning på 14 prosent.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg (1 000 m³) og gjennomsnittspris per kubikkmeter (kroner). Kvartal
Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal. Les mer om 
innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i gjennomsnittlig tømmerpris og hogstkvantum per kvartal fra 3. kvartal 2007 til og med 3. kvartal 2022.

Fortsatt høye priser på sagtømmer

For sagtømmer av gran fikk skogeierne utbetalt 676 kroner per kubikkmeter, en økning på 75 kroner eller 12 prosent sammenliknet med 3. kvartal 2021. For sagtømmer av furu var tilsvarende økning på 72 kroner til på 640 kroner i 3. kvartal 2022.

Eksporterte 1 million kubikkmeter

Det ble eksportert 1 million kubikkmeter tømmer i 3. kvartal 2022, om lag det samme som 3. kvartal 2021. Massevirkeeksporten økte med 1 prosent i 3. kvartal 2022, mens sagtømmereksporten økte med 4 prosent og utgjorde over halvparten av tømmereksporten.