I alt ble det hogd rett i underkant av 3 millioner kubikkmeter tømmer for salg i dette kvartalet, omtrent det samme som i tilsvarende kvartal i 2021.

Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal
Figur 1. Avvirket kvantum industrivirke for salg og gjennomsnittspris per kubikkmeter. Kvartal. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i gjennomsnittlig tømmerpris og hogstkvantum per kvartal fra 1. kvartal 2007 til og med 2. kvartal 2022.

Sagtømmerprisen økte mest

Sagtømmerprisen for gran og furu var henholdsvis 21 og 18 prosent høyere i 2. kvartal 2022 enn i tilsvarende kvartal året før. I gjennomsnitt fikk skogeierne 653 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og 632 kroner per kubikkmeter for furutømmeret.

Litt høyere massevirkepris

Etter en periode med lave massevirkepriser er prisene på vei oppover igjen. Prisen for massevirke av gran var 8 prosent høyere, mens massevirke av furu økte med 5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2021. Prisen for massevirke av lauv økte med 17 prosent. Det eksporteres ikke lenger massevirke fra Russland, og det har bidratt til at prisen på slikt virke har økt.

Eksporterte mer tømmer

I alt ble det eksportert 1,17 millioner kubikkmeter tømmer i 2. kvartal 2022. Det er 160 000 kubikkmeter mer enn i tilsvarende kvartal året før. Det var en økning for både sagtømmer og massevirke av bartrær, mens eksporten av massevirke av lauvtrær ble nesten halvert. Det siste skyldes trolig stor etterspørsel etter bjørkevirke til vedproduksjon.