Energibruk i industrien

Til toppen
08205: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN2007) 2003 - 2019
Sist endret
20.05.2020
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Måleenhet
Energibruk (GWh):
GWh
Energikostnader (mill. kr):
mill. kr
Energipriser (øre/kWh):
øre/kWh
Referansetid
Energibruk (GWh):
31.12.
Energikostnader (mill. kr):
31.12.
Energipriser (øre/kWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
energiprodukt
næring (SN2007)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

energiprodukt

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
Må velges *

Totalt 17 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

næring (SN2007)
13-15_18_25-33 Tekstil-, trykking, metallvare-, maskin-, møbel- og annen industri
Aggregat av næringene 13-15, 18 og 25-33
statistikkvariabel
Energikostnader (mill. kr)
Tall for energikostnader omfatter kun innkjøpte energivarer.

Brukerveiledning for statistikkbanken