Energibruk i industrien

08205: Energibruk, energikostnader og energipriser i industrien, etter energiprodukt og næring (SN2007) 2003 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

energiprodukt

Totalt 13 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.05.2020
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Måleenhet
Energibruk (GWh):
GWh
Energikostnader (mill. kr):
mill. kr
Energipriser (øre/kWh):
øre/kWh
Referansetid
Energibruk (GWh):
31.12.
Energikostnader (mill. kr):
31.12.
Energipriser (øre/kWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring (SN2007)
13-15_18_25-33 Tekstil-, trykking, metallvare-, maskin-, møbel- og annen industri
Aggregat av næringene 13-15, 18 og 25-33
statistikkvariabel
Energikostnader (mill. kr)
Tall for energikostnader omfatter kun innkjøpte energivarer.

Brukerveiledning for statistikkbanken