Artikkelen bygger på tinglyste omsetninger fra Grunnboka til Kartverket for toårsperioden fra og med 4. kvartal 2019 til og med 3. kvartal 2021. Både fritt salg av selveierboliger på eid og festet grunn og borettslagsboliger inngår i tallgrunnlaget. I tabell 1 og i avsnittene om frittliggende eneboliger er det bare selveierboligene som inngår.

Den siste toårsperioden ble det tinglyst 76 000 omsetninger av selveide frittliggende eneboliger omsatt i Med fritt salg mener en her at eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav om at eiendommen er utlyst for salg på det åpne markedet.. Hvis vi lager en rekke med alle kjøpesummene i stigende rekkefølge fra billigst til dyrest, er medianprisen den prisen som er midt i rekka. på landsnivå for de omsatte eneboligene var 3,5 millioner kroner, men prisvariasjonen mellom kommunene er stor.

Finn medianprisene for selveide frittliggende eneboliger solgt i din kommune de siste to årene i tabell 1 nedenfor.

Kilde: Eiendomsomsetning, Statistisk sentralbyrå.

Oslo og Bærum i en egen prisklasse

Aller høyest var prisene på selveide frittliggende eneboliger i Oslo og Bærum. Med en medianpris på henholdsvis 12,5 og 11,3 millioner kroner var de i en egen klasse. Medianprisen i Lørenskog, som er nummer tre på lista, var 7,8 millioner kroner.

En medianpris på 12,5 millioner kroner vil si at de nye eierne måtte ut med 12,5 millioner kroner eller mer for halvparten av eneboligene som ble solgt i Oslo i denne perioden. For nybygde frittliggende eneboliger omsatt i siste toårsperiode topper Bærum lista med en medianpris på 15,8 millioner kroner. Her er Oslo nummer to på lista med 13,7 millioner kroner.

Billigst å kjøpe enebolig i Vardø og Røyrvik

Det er Vardø i Troms og Finnmark og Røyrvik i Trøndelag som kan skilte med de laveste medianprisene på frittliggende eneboliger solgt i siste toårsperiode. Medianprisen i disse kommunene var henholdsvis 550 000 og 600 000 kroner. Kommuner fra Troms og Finnmark, Trøndelag og Nordland ligger i bunnen av lista. Langt ned på lista finner vi også kommuner fra Innlandet.

Blant de ti kommunene i landet med de høyeste medianprisene for eneboliger omsatt siste to år, er det bare Trondheim, som er nummer ti på lista, som ikke ligger i en klynge rundt Oslo.

Salg av eneboliger utgjorde 28 prosent av boligsalget i landet vårt i denne perioden.

Figur 2. Medianpriser i kommunene med de høyeste medianprisene på eneboliger. 4. kv 2019-3. kv. 2021

Blokkleiligheter utgjorde 53 prosent av boligsalget

Litt over halvparten av de 273 000 boligene som ble omsatt i fritt salg i siste toårsperiode var en blokkleilighet. Omtrent halvparten av blokkleilighetene var en borettslagsleilighet. Også for blokkleiligheter hadde Bærum og Oslo de høyeste medianprisene i landet, med henholdsvis 4,8 og 4,3 millioner kroner.

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte boligeiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i median og gjennomsnittlig kjøpesum fra ett år til det neste gir nødvendigvis ikke et riktig bilde av prisutviklingen. Se prisutviklingen til brukte boliger her. Vi har også en egen indeks for nye boliger.