Artikler om banker og kredittforetak

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Godt resultat og økt rentenetto for bankene Artikkel 9. november

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 44,3 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2022. I samme periode utgjorde netto renteinntekter 73,6 milliarder kroner.

 2. Godt halvårsresultat for bankene Artikkel 11. august

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2022 var på 31,3 milliarder kroner. Netto renteinntekter var 47,2 milliarder kroner, en økning på 5,5 milliarder sammenlignet med første halvår 2021.

 3. Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo Artikkel 23. mai

  Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere bosatt i Oslo var på 552 milliarder kroner ved utgangen av 2021. I 2020 hadde lønnstakere i Oslo 515 milliarder kroner i lån til sammen. Dette tilsvarer en økning på 7,2 prosent, hvilket gjør Oslo til fylket med høyest utlånsvekst blant lønnstakere i 2021.

 4. Sterkere resultat for bankene Artikkel 12. mai

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2022 var på 13,9 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 37 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2021. Netto renteinntekter økte med 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

 5. Redusert sparing i BSU Artikkel 4. mars

  Husholdningenes innskudd i spareordningen boligsparing for ungdom (BSU) falt med 6,0 milliarder kroner i løpet av 2021. Dette utgjorde en nedgang på 10,1 prosent fra utgangen av 2020. I 2021 ble det for første gang registrert negativ tolvmånedersvekst i beholdningen av BSU.

 6. Sterkere årsresultat for bankene Artikkel 11. februar

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 57,1 milliarder kroner i 2021. Dette er en forbedring på 16,0 milliarder kroner sammenlignet med 2020. Kredittap på utlån utgjorde 4,1 milliarder kroner i 2021, som tilsvarer 22,1 milliarder kroner lavere enn i 2020. Netto renteinntekter var 2,4 milliarder kroner lavere enn året før.

2021

 1. Godt resultat hittil i år for bankene Artikkel 9. november

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 40,3 milliarder kroner i slutten av tredje kvartal 2021. Dette er en forbedring på 16,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2020. Kredittap på utlån utgjorde 3,3 milliarder kroner, en nedgang på 18,8 milliarder kroner i forhold til de tre første kvartalene i 2020.

 2. Godt halvårsresultat for bankene Artikkel 12. august

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 29,0 milliarder kroner i første halvår 2021. Dette er 14,3 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Kredittapene på utlån utgjorde 2,3 milliarder kroner, en nedgang på 16,7 milliarder sammenlignet med første halvår 2020.

 3. Godt resultat for bankene Artikkel 12. mai

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2021 var på 13,8 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 9,2 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal 2020. Kredittap på utlån utgjorde 1,3 milliarder kroner, dette er 9,9 milliarder kroner lavere enn i første kvartal 2020.

 4. Høyest innskuddsvekst fra lønnstakere i Viken Artikkel 4. mai

  Innskudd fra lønnstakere bosatt i Viken var på 322 milliarder kroner ved utgangen av 2020. I 2019 hadde fylkene som i dag omfattes av Viken 287 milliarder kroner i innskudd til sammen. Dette tilsvarer en økning på 12,3 prosent, hvilket gjør Viken til fylket med høyest innskuddsvekst basert på dagens fylkesinndeling.