Ved utgangen av desember 2022 hadde privatpersoner i Norge plassert 49,1 milliarder kroner i BSU, en nedgang fra 53,5 milliarder kroner fra året før, viser tall fra SSBs statistikk Banker og Kredittforetak.

– I 2022 registrerte vi negativ tolvmånedersvekst i BSU-sparing for andre året på rad. Første gang BSU-innskuddene falt i løpet av et år var i 2021, forteller rådgiver Karl Henrik Nordbakken.

Figur 1. Tolvmånedersvekst i BSU-sparing

BSU-sparing fortsetter å falle etter regelendringer

Innskudd i BSU har gradvis økt siden ordningen ble innført i 1992 og var på topp i januar 2021 da de utgjorde 60,5  milliarder kroner. Sammenlignet med tidligere perioder er BSU-sparingen per januar 2023 tilbake på samme nivå som i desember 2017. Dette er hele 17 prosent lavere enn det registrerte toppnivået i januar 2021.

– Det kan være flere årsaker til at det nå spares mindre i BSU. Regelendringene de siste årene har gjort det mindre attraktivt å spare i BSU. I tillegg har innskuddsrentene vært uvanlig lave i perioden. Det kan dermed tenkes at de unge vurderer alternative plasseringer av sine penger, sier rådgiver Karl Henrik Nordbakken.

Fra 2021 ble det gjort endringer i ordningen og det gis nå kun skattefradrag for BSU-sparing til personer som ikke eier bolig. I tillegg ble det mulig å bruke oppsparte midler i BSU til påkostning og vedlikehold av bolig. I 2023 er det gjort ytterligere innstramninger og skattefradraget som gis på BSU-sparingen er redusert fra 20 til 10 prosent.

Siden regelendringene trådte i kraft i 2021 er det registrert negativ tolvmånedersvekst for store deler av 2021 og hele 2022. Fjoråret er det første året det ble registrert negativ tolvmånedersvekst i samtlige måneder gjennom året. Figur 1 viser tolvmånedersveksten i innskudd på BSU-konto, hvor det er en tydelig negativ trend fra midten av 2021.

Figur 2. Innskudd i BSU

Boligsparing for ungdom (BSU) er en innskuddspareordning for personer under 34 år der hovedformålet er sparing til egen bolig. Man kan spare inntil 27 500 kroner i BSU per kalenderår og totalt sparebeløp i BSU er 300 000 kr. Sparing i BSU kan gi et skattefradrag på 10 prosent av årlig innskutt beløp, inntil 2 750 kroner per kalenderår.

Endringer i BSU i perioden 2021-2023:
- 1. januar 2021: Årlig maksimalt sparebeløp økte fra 25 000 kr til 27 500 kr. Det ble åpnet for at BSU kan brukes til påkostning og vedlikehold av egen bolig, i tillegg til kjøp av bolig og nedbetaling av boliglån. Ordningen ble også strammet inn ved at skattefradrag på årlig sparing kun gis til personer som ikke allerede eier bolig.
- 1. januar 2023: Skattefradraget ble redusert fra 20 prosent til 10 prosent av årlig innskutt sparing. En annen endring i 2023 er at innestående midler på BSU ikke lenger er inkludert i beregningen av belåningsgrad.