Nordmenn hadde ved utgangen av 2022 innskudd på totalt 1 534 milliarder kroner. Dette er en økning på 68 milliarder kroner fra året før, og en årsvekst på 4,6 prosent, viser nye tall fra SSBs statistikk Banker og kredittforetak.

Figur 1. Fylkesfordelt tolvmånedersvekst i innskudd blant personer i 2022. Prosent

Selv om ingen av fylkene hadde innskuddsnedgang i 2022, er det flere fylker med lavere vekst enn tidligere år. Av alle fylkene var det Oslo som hadde lavest innskuddsvekst i 2022 på 3,2 prosent. Det var kun to fylker, Trøndelag og Møre og Romsdal, som hadde høyere innskuddsvekst i 2022 enn året før. Trøndelag hadde høyest innskuddsvekst med 8,4 prosent økning fra fjoråret.

– At flesteparten av fylkene har lavere innskuddsvekst i 2022, kan være et resultat av den betydelige økningen av innskudd under koronapandemien. Høyere renter på lån og den høye prisveksten i samfunnet kan være årsaker til at folk nå sparer mindre, sier førstekonsulent Victoria Pålsson.

Høyest utlånsvekst i Oslo og Viken

Nordmenn hadde til sammen 3 420 milliarder kroner i lån fra banker og kredittforetak ved utgangen av 2022. Dette er en økning på 134 milliarder kroner fra året før, og tilsvarer en årsvekst på 4,1 prosent.

Figur 2. Samlet tolvmånedersvekst i utlån til personer. Prosent

– Det var svak utlånsvekst til privatpersoner på landsbasis i 2022. Utlånsveksten i 2022 er det laveste SSB har målt siden statistikken begynte i 2009, sier førstekonsulent Victoria Pålsson.

Blant fylkene er det Oslo og Viken som har den høyeste veksten blant personer i 2022. Innlandet og Vestland er de eneste fylkene som har høyere vekst i utlån sammenlignet med fjoråret. Det største fallet i årsveksten mellom fjoråret og 2021 finner vi i Troms og Finnmark, hvor veksten har krympet fra 6,5 til 2,6 prosent.

Figur 3. Fylkesfordelt tolvmånedersvekst i utlån til personer. Prosent