Notater 2014/34

Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder

Pengemengdestatistikken

Rapporten oppsummerer arbeidet med vurderingen av pengemengdestatistikken.

Rapporten oppsummerer arbeidet med vurderingen av pengemengdestatistikken. Formålet med arbeidet har vært å tilpasse metoder til internasjonale standarder og de siste års institusjonelle endringer, samt å etablere enklere og mindre sårbare produksjonsrutiner.

Om publikasjonen

Tittel

Pengemengdestatistikken. Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder

Ansvarlig

Anne Hege Tangen

Serie og -nummer

Notater 2014/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8989-7

Antall sider

84

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt