Publikasjon

Notater 2014/34

Pengemengdestatistikken

Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder

Innhold

Rapporten oppsummerer arbeidet med vurderingen av pengemengdestatistikken.

Rapporten oppsummerer arbeidet med vurderingen av pengemengdestatistikken. Formålet med arbeidet har vært å tilpasse metoder til internasjonale standarder og de siste års institusjonelle endringer, samt å etablere enklere og mindre sårbare produksjonsrutiner.

Kontakt